ΟΤΕ: Διαγράφονται 7,4 εκατομμύρια ίδιες μετοχές

15/07/2023, 13:16
ΟΤΕ: Διαγράφονται 7,4 εκατομμύρια ίδιες μετοχές

Ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής των μετοχών από το Χ.Α. ορίστηκε η 18 Ιουλίου του 2023

Ακυρώνονται 7.417.049 ίδιες μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,83 ευρώ, προχωρά η διοίκηση του ΟΤΕ, μετά την σχετική απόφαση που ελήφθη στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Η ακύρωση των ιδίων μετοχών θα επιφέρει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 20,9 εκατ. ευρώ.

Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα από 3 Οκτωβρίου του 2022 έως 30 Απριλίου του 2023, με μέση τιμή αγοράς τα 14,69 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ακύρωση των 7.417.049 μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ θα ανέρχεται πλέον σε 1.206.280.558 ευρώ και θα διαιρείται σε 426.247.547 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,83 ευρώ η κάθε μία.

Ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής των μετοχών από το Χ.Α. ορίστηκε η 18 Ιουλίου του 2023.