Ρεύμα: Κυρίαρχη η ΔΕΗ στην αγορά - Τι αναμένουμε με την έλευση του χειμώνα

28/11/2023, 13:28
Ρεύμα: Κυρίαρχη η ΔΕΗ στην αγορά - Τι αναμένουμε με την έλευση του χειμώνα

Αγορά ηλεκτρισμού: άνοδος τιμής - πτώση ζήτησης - Ανεβαίνουν σταθερά οι ΑΠΕ στο μίγμα καυσίμου - Οι προβλέψεις του ΙΕΑ για τις τιμές αργού πετρελαίου.

Αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης αλλά μεγάλη αύξηση της παραγωγής στο ρεύμα τον Οκτώβριο, διαπιστώνει ο ΑΔΜΗΕ.

Παράλληλα η ΔΕΗ παραμένει ο κυρίαρχος στα μερίδια λιανικής.

Η συνολική ζήτηση ηλεκτρισμού τον Οκτώβριο εμφάνισε αύξηση κατά 0,57% στις 3665GWh σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ.

Η συνολική παραγωγή κατέγραψε αύξηση 18,8% στις 3764GWh, με τη συνολική θερμική παραγωγή να αποτελεί το 44,8%, τις ΑΠΕ το 43,5% και τα υδροηλεκτρικά το 11,7%.

Τέλος το ισοζύγιο των διασυνδέσεων ήταν αρνητικό κατά 99GWH με τις εισαγωγές να υποχωρούν κατά 38,24% και τις εξαγωγές να αυξάνονται κατά 141,65%.

Την ίδια στιγμή, αύξησε τις προβλέψεις του για άνοδο της ζήτησης πετρελαίου ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) για το 2024 παρά την αναμενόμενη επιβράδυνση της ανάπτυξης σε όλες σχεδόν τις μεγάλες οικονομίες.

Πως διαμορφώθηκε η ζήτηση του ηλεκτρικού

Η συνολική ζήτηση διαμορφώθηκε στις 3649GWh από 3617GWh πέρυσι, με αύξηση 0,88%, χωρίς να περιλαμβάνεται η ζήτηση που καλύπτεται από μονάδες που τροφοδοτούν το δίκτυο.

Ειδικότερα τεράστια αύξηση κατέγραψε η διασύνδεση της Κρήτης με 49GWh (256%) και η ζήτηση στο δίκτυο κατά 11GWh ή 0,4%.

Αντίθετα υποχώρησαν η ιδιοκατανάλωση παραγωγής κατά 8,7%, οι απώλειες του συστήματος 6,9% και οι πελάτες υψηλής τάσης κατά 3,2%.

Ανά κατηγορία πελατών η ζήτηση προήλθε κατά 79,4% από το δίκτυο, κατά 15,51% από τους πελάτες υψηλής τάσης και κατά 5,5% από τις λοιπές κατηγορίες (απώλειες συστήματος, ιδιοκατανάλωση παραγωγής, ορυχεία και διασύνδεση Κρήτης).

Όσον αφορά στην παραγωγή η συνολική καθαρή παραγωγή που ανήλθε σε 3764GWh, καταγράφηκε σημαντική αύξηση κατά 67,3% στις μονάδες φυσικού αερίου, αλλά και 112,7% στα υδροηλεκτρικά.

Ανοδικά κινήθηκε και η λιγνιτική παραγώγή κατά 29,2% ενώ οι ΑΠΕ δικτύου παρέμειναν σταθερές (0,2%).

Αντίθετα οι ΑΠΕ του συστήματος κατέγραψαν μείωση κατά 21,7%.

Σε σχέση με το μείγμα της συμβατικής παραγωγής αξίζει να σημειωθεί ότι είχαμε 62,4% φυσικό αέριο, 16,9% λγινιτική παραγωγή και 20,7% υδροηλεκτρική παραγωγή. Σε σχέση με το μείγμα των ΑΠΕ το 78,6% ήταν αιολική παραγωγή, το 12,8% ήταν φωτοβολταϊκή παραγωγή το 7,7% ΣΗΘΥΑ και το 0,8% μικρά υδροηλεκτρικά.

Κυρίαρχη η ΔΕΗ στην αγορά

Σε ό,τι αφορά τέλος τα μερίδια εκπροσώπων φορτίου, η εικόνα της αγοράς τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε ως εξής: ΔΕΗ 51,18%, ΗΡΩΝ 13,03%% Μυτιληναίος 8,23%, Elpedison 6,35%, NRG 5,59%, Watt&Volt 5,02%, Φυσικό Αέριο 3,43%, ZeniΘ 2,24%, Volterra 2,18%, Volton 1,14% και υπόλοιποι 1,61%.

Αγορά ηλεκτρισμού: άνοδος τιμής – πτώση ζήτησης

Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε άνοδο το περασμένο επταήμερο, διαμορφούμενη στα €113.48/MWh, καταγράφοντας αύξηση 26%, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η μέση ΤΕΑ εμφανίζεται αυξημένη κατά 25.71% από την μέση ΤΕΑ της προηγούμενης εβδομάδας , με μέγιστη και ελάχιστη ΤΕΑ στα €259.96/MWh και στα €0.88/MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΤΕΑ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Τρίτη (7/11) φτάνοντας τα €136.37/MWh.

Οι ακριβότερες εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και η μειωμένη παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ διαμόρφωσαν κατά κύριο λόγο, την εβδομάδα που μας πέρασε, το περιβάλλον, στο οποίο οι τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας δέχτηκαν ανοδικές πιέσεις.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 807 GWh, καταγράφοντας πτώση 2.3%, ενώ αντίστοιχα το ωριαίο φορτίο μειώθηκε κατά 111 MW. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 831 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις περιορισμένες εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (24 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 45 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 40%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 315 GWh, επίδοση 14% χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και 6% χαμηλότερα από τη μέση εβδομαδιαία παραγωγή του 2023.

Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 6% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 46 GWh (+4% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 182 GWh καλύπτοντας το 23% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 97 GWh είχε συνεισφορά 12% στο εβδομαδιαίο μίγμα.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 120,419 MWh την περασμένη Δευτέρα (6/11), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή (12/11) στις 106,299 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 806,944 MWh1, πιο χαμηλά κατά 2.25% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα που ανήλθε στις 825,549 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 4,803 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα 3,544 ΜW και 6,035 MW αντίστοιχα.

Τo 53% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα αφορούσε την χαμηλή τάση (περί τις 425 GWh), συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, το 23% την μέση τάση (πάνω από τις 186 GWh), το 16% αντιστοιχούσε στην υψηλή τάση (πάνω από τις 132 GWh), δηλ. στην ενεργοβόρα βιομηχανία, το 6% (περί τις 49 GWh) στο σύστημα της Κρήτης, ενώ υπήρξαν και απώλειες της τάξεως του 2%.

Ανεβαίνουν σταθερά οι ΑΠΕ στο μίγμα καυσίμου

Το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας διαμορφώθηκε κυρίως από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (40%), φυσικό αέριο (23%), καθαρές εισαγωγές (18%), λιγνίτη (12%) και μεγάλα υδροηλεκτρικά (6%).

Σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, παρατηρήθηκε αύξηση στα μερίδια των καθαρών εισαγωγών (ήταν στο 17%), του λιγνίτη (ήταν στο 11%) και του φυσικού αερίου (ήταν στο 20%), καταγράφηκε πτώση στο μερίδιο των ΑΠΕ (ήταν στο 46%), ενώ το μερίδιο των μεγάλων υδροηλεκτρικών παρέμεινε αμετάβλητο. Ειδικότερα, το σύστημα της Ελλάδας είχε εισαγωγικό χαρακτήρα την προηγούμενη εβδομάδα, με τις καθαρές εισαγωγές να ανέρχονται στις 141,423 ΜWh.

Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και φυσικό αέριο ανήλθε σε 314,709 MWh και 181,516 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από τον λιγνίτη έφτασε τις 97,144 MWh.

Οι συνολικές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα ανήλθαν σε 165,520 MWh, με την μεγαλύτερη ημερήσια ποσότητα εισαγωγών να επιτυγχάνεται την περασμένη Κυριακή (12/11), διαμορφούμενη στις 32,263 MWh.

Αντίστοιχα, οι συνολικές εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας την προηγούμενη εβδομάδα ανήλθαν σε 24,097 MWh, εκ των οποίων 8,149 MWh, που αποτελούν την μεγαλύτερη ημερήσια ποσότητα σε εβδομαδιαία βάση, εξήχθησαν το περασμένο Σάββατο (11/11). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα να χαρακτηριστεί ως καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας από τις γειτονικές χώρες.

Οι προβλέψεις του ΙΕΑ για τις τιμές αργού πετρελαίου

Αύξησε τις προβλέψεις του για άνοδο της ζήτησης πετρελαίου ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) για το 2024 παρά την αναμενόμενη επιβράδυνση της ανάπτυξης σε όλες σχεδόν τις μεγάλες οικονομίες.

Σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση του Οργανισμού για την αγορά πετρελαίου, η άνοδος στηρίζεται στις ανθεκτικές προμήθειες των ΗΠΑ και το ρεκόρ της ζήτησης από την Κίνα, ενώ οι προσδοκίες για το 2024 υποστηρίζονται από τις ελπίδες για μείωση των επιτοκίων και την πρόσφατη πτώση των τιμών του αργού.

«Προς το παρόν, με τη ζήτηση να εξακολουθεί να υπερβαίνει τις διαθέσιμες προμήθειες ενόψει του χειμώνα, οι ισορροπίες της αγοράς θα παραμείνουν ευάλωτες σε αυξημένους οικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους», αναφέρει ο Οργανισμός.

Ειδικότερα, η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου αυξήθηκε κατά 320.000 bpd τον Οκτώβριο στα 102 ek. bpd. Η ανάπτυξη στις ΗΠΑ και τη Βραζιλία ξεπερνά τις προβλέψεις, συμβάλλοντας στην αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς κατά 1,7 εκ. bpd, στο ρεκόρ των 101,8 εκ. bpd το 2023.

Η συνολική ζήτηση προβλέπεται στα 102 εκ. bpd το 2023. Σημειώνεται ότι, η ζήτηση στην Κίνα πρόκειται να συνεισφέρει τα 1,8 εκ. bpd, επί της συνολικής αύξησης των 2,4 εκ. bpd για το έτος.