Το «χτύπημα» στο καρτελ έχει θορυβήσει τους μεγάλους

12/01/2020, 12:28
ÅÐÉÓÊÅØÇ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁÓ ÔÏÕ ÓÕÍÁÓÐÉÓÌÏÕ ÓÔÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÔÇÓ ÅÐÉÔÑÏÐÇÓ ÁÍÔÁÃÙÍÉÓÌÏÕ

Η διερεύνηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού μιας σειράς
καταγγελιών που συνοδεύονται από τεκμηριωμένα στοιχεία που αποκαλύπτουν τη
σύσταση καρτέλ έχει θορυβήσει μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Όπως πληροφορούμαι εγκύρως, σε τέσσερεις μεγάλους
ομίλους διάβαζαν με προσοχή το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΑΞΙΑ» που περιέγραφε
ποιες υποθέσεις βρίσκονται σε φάση διερεύνησης.

Μάλιστα, κάποιοι ισχυροί παράγοντες επιχείρησαν να
αποκτήσουν εσωτερική πληροφόρηση για τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της η
Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Προφανώς τρέμουν τα πρόστιμα για τις εναρμονισμένες
πρακτικές που ακολουθούν για να κρατάνε σε υψηλά επίπεδα τιμές και υπηρεσίες,
διαμορφώνοντας ένα επικίνδυνο και επιβλαβές για την οικονομία καρτέλ.

Μάλιστα, η μια περίπτωση που ερευνά η Επιτροπή
Ανταγωνισμού αποκαλύπτει τη λεηλασία που συντελείται σε βάρος των καταναλωτών
από τρεις μεγάλους ομίλους που έφτασαν σε σημείο να χρεώνουν τις υπηρεσίες σε
τιμές σχεδόν διπλάσιες από τον μέσο όρο των αντίστοιχων ευρωπαϊκών εταιρειών.