Εγκεφαλικό για την αποζημίωση

15/03/2020, 12:49
1

Εγκεφαλικό
πήγε να πάθει ο Χρήστος Σταϊκούρας όταν πληροφορήθηκε την απόφαση του
Διοικητικού Δικαστηρίου με την οποία το Δημόσιο καλείται να αποζημιώσει με 630
εκατομμύρια ευρώ μεγάλο ξενοδόχο.

Το
Δικαστήριο έκρινε ότι το Δημόσιο δεν τήρησε τις συμβατικές του υποχρεώσεις σε
συγκεκριμένες συμβάσεις που είχε υπογράψει με τον εν λόγω επιχειρηματία και γιαυτό
καταλόγισε ως αποζημίωση το τεράστιο αυτό ποσό.

Στο
υπουργείο Οικονομικών ανησυχούν γιατί αναμένεται η έκδοση δύο ακόμα αποφάσεων
που αφορούν se διαφορές του Δημοσίου με
μεγαλοξενοδόχους.