Στο στόχαστρο της Κομισιόν μπαίνει η πειρατεία στη συνδρομητική – Οι διαστάσεις του φαινομένου στην Ελλάδα

11/05/2023, 15:23
Στο στόχαστρο της Κομισιόν μπαίνει η πειρατεία στη συνδρομητική – Οι διαστάσεις του φαινομένου στην Ελλάδα

Ετοιμάζεται εκτενής έλεγχος για την πειρατεία αθλητικών και άλλων ζωντανών εκδηλώσεων ευρείας εμπορικής κλίμακας, όπως συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων

Στο στόχαστρο της Κομισιόν μπαίνει η πειρατεία αθλητικών και άλλων ζωντανών εκδηλώσεων ευρείας εμπορικής κλίμακας, όπως συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η πνευματική ιδιοκτησία. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα στην έκδοση σύστασης σχετικά με την καταπολέμηση του φαινομένου, ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη, τις εθνικές αρχές τους, τους κατόχους δικαιωμάτων και τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών να λάβουν αποτελεσματικά, ισορροπημένα και κατάλληλα μέτρα.

Η σύσταση της Κομισιόν

Ειδικότερα, η σχετική σύσταση επικεντρώνεται σε τρεις κύριους τομείς, στην έγκαιρη διεκπεραίωση των ειδοποιήσεων που σχετίζονται με ζωντανές εκδηλώσεις, στις δυναμικές προσωρινές διαταγές και στις εμπορικές προσφορές και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Όσον αφορά τις δυναμικές προσωρινές διαταγές και σύμφωνα με τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στην οδηγία σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η σύσταση ενθαρρύνει τη χρήση προσωρινών διαταγών φραγής, προσαρμοσμένων στις ζωντανές εκδηλώσεις. Όσον αφορά τις ζωντανές αθλητικές εκδηλώσεις, ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να χορηγούν στους διοργανωτές τους έννομο συμφέρον για να ζητούν την έκδοση προσωρινών διαταγών, όπου αυτό δεν είναι σήμερα εφικτό.

Τέλος συνιστάται επίσης στους διοργανωτές αθλητικών και άλλων ζωντανών εκδηλώσεων, καθώς και στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα, την οικονομική προσιτότητα και την ελκυστικότητα των εμπορικών τους προσφορών προς τους τελικούς χρήστες σε ολόκληρη την Ένωση. Τα κράτη μέλη καλούνται να ευαισθητοποιήσουν τους καταναλωτές σχετικά με τις νόμιμες προσφορές που υπάρχουν για να απολαύσουν αυτού του είδους το περιεχόμενο, καθώς και τις αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με το ζήτημα της πειρατείας.

Πέρα από τους τρεις αυτούς τομείς και δεδομένου ότι η πειρατεία αποτελεί διασυνοριακό φαινόμενο, η σύσταση ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών αρχών, καθώς και μεταξύ των κατόχων δικαιωμάτων και των ενδιαμέσων, ώστε να διασφαλιστεί η τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διοικητικών αρχών σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζονται, τις προκλήσεις και τις ορθές πρακτικές για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής πειρατείας ζωντανών εκδηλώσεων.

Παράλληλα μάλιστα προβλέπει και την θέσπιση ενός σταθερού συστήματος παρακολούθησης για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και για την εξέταση περαιτέρω μέτρων, εάν αυτά κριθούν απαραίτητα. Το σταθερό αυτό σύστημα παρακολούθησης καταπολέμησης της πειρατείας θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (παρατηρητήριο του EUIPO) και θα περιλαμβάνει τη θέσπιση σαφών βασικών δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ) για τη διενέργεια αποτελεσματικής παρακολούθησης.

Η πειρατεία στην Ελλάδα

Με τον τρόπο αυτό, της κλιμάκωσης της καταπολέμησης τέτοιων φαινομένων, εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των κλάδων του αθλητισμού και της δημιουργικότητας εντός της Ένωσης και θα περιοριστούν οι κίνδυνοι που απορρέουν από το φαινόμενο, το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο και στη χώρα μας.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι στην περίπτωση της Ελλάδας ο αριθμός των νοικοκυριών που παρακολουθούν νόμιμα συνδρομητικό περιεχόμενο, διατηρώντας συνδρομή σε κάποια σχετική πλατφόρμα φτάνει το 1.238.000 σύμφωνα με την παγκόσμια εταιρεία ερευνών Omdia. Μάλιστα η διείσδυση της συνδρομητικής στα νοικοκυριά βαίνει αυξανόμενη, αφού διαμορφώνεται στο 31% την τρέχουσα χρονιά από 30% που ήταν την αμέσως προηγούμενη. Θα πρέπει να σημειωθεί μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος αριθμός δεν περιλαμβάνει τις συνδέσεις των ελληνικών νοικοκυριών στις διεθνείς πλατφόρμες του Netflix και του Disney+, καθώς οι τελευταίες δεν δημοσιεύουν τις επιδόσεις τους για κάθε χώρα ξεχωριστά. Παράγοντες της αγοράς όμως εκτιμούν ότι ανέρχονται περίπου στις 500.000.