Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Πόλεων με «CrowdApps by Crowdpolicy»

06/09/2019, 08:49
κορκιδης-1

Προτάσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, στη συνάντηση με την EBRD στο Δήμο Πειραιά

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
πιστεύει ότι τα “CrowdApps” είναι μία ολοκληρωμένη «σουίτα»
cloud εφαρμογών για πόλεις,
δήμους, περιφέρειες, ακόμα και τοπικές ομάδες πολιτών. Υποστηρίζουν τη
συμμετοχικότητα, την επικοινωνία, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, την τοπική ανάπτυξη και την εθελοντική προσφορά,  και αποτελούν βέλτιστες καλές πρακτικές
σύγχρονης διακυβέρνησης.Τα CrowdApps παρέχουν λύσεις για ψηφιακό μετασχηματισμό και
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική δημοκρατία, προβολή έργου, απλοποίηση
διαδικασιών, ασύρματη πρόσβαση και έξυπνη πόλη smart city”, επιχειρηματικότητα, τοπική ανάπτυξη και καινοτομία, προστασία του
περιβάλλοντος και τουριστική προβολή. Όλες οι παρακάτω εφαρμογές λειτουργούν σε
cloud περιβάλλον, ενώ η “Crowdpolicy” παρέχει συνεχή λειτουργική και τεχνική
υποστήριξη για τη σωστή χρήση και αξιοποίησή τους.

  • Διαδικτυακή Διαβούλευση
Οργάνωση και πραγματοποίηση
Δημόσιας Διαβούλευσης για έργα και δράσεις του Δήμου. Αξιολόγηση και
προτεραιοποίηση από τον Δήμο και από τους πολίτες.

  • Κοινωνικό WiFi
WiFi hotspots για Δημοτική Δέσμευση. Δημιουργία κοινότητας συντήρησης και επέκτασης (community building) από τους ίδιους τους
Δημότες.

  • Πλατφόρμα Crowdfunding
Δυνατότητα προσφοράς δωρεών ή προσφορών σε είδος στο Δήμο για την ενίσχυση
και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του. Δυνατότητα παρακολούθησης των δράσεων.

  • Ανοικτός προϋπολογισμός
Πρόσβαση στα οικονομικά
στοιχεία και αποτελέσματα ενός φορέα. Ανοικτότητα και λογοδοσία. Οι πολίτες
επιλέγουν και ψηφίζουν τα έργα και τις δράσεις του φορέα. Συμμετοχή των πολιτών
στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού.

  • Θέματα Πόλης
Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής των προβλημάτων. Παρακολούθηση της εξέλιξης
του αιτήματος.

  • Ψηφιακός Βοηθός
Εξυπηρέτηση και πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν στο Δήμο και την
περιοχή. Κανάλι επικοινωνίας, επιπρόσθετο σε παραδοσιακά κανάλια.

  • Ανοικτά Δεδομένα
Διάθεση ανοικτών δεδομένων
του Δήμου με έμφαση σε οικονομικά στοιχεία. Δυνατότητα δημοσίευσης ανοικτών
συνόλων δεδομένων (open data sets).

  • Ημερήσιες Υπενθυμίσεις
Άμεση και εύκολη συγκέντρωση
ιδεών και προτάσεων. Λογική συζήτησης και συμμετοχής των πολιτών με “everyday tasks’ notes” σε post-it.

  • Έργα επί χάρτου
Σύγχρονο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών απεικόνισης των έργων και των
δράσεων του Δήμου. Αποτύπωση των τεχνικών έργων και δράσεων του Δήμου.

Ο
Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, κατά την παρουσία του στη συνάντηση
του Δήμου Πειραιά με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction - EBRD)
επεσήμανε:«Η EBRD διαθέτει
συμβουλευτικές υπηρεσίες και την τεχνογνωσία υποστήριξης των ΜμΕ, ενώ, μέσω της
ΕΕ, μπορεί να βοηθήσει την επιχειρηματικότητα της ευρύτερης περιοχής, αλλά και
την προσπάθεια για τη δημιουργία της «Ιπποδάμειας Αγοράς Τροφίμων» στο
πρώην Αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ. Το Ε.Β.Ε.Π. εξετάζει επίσης τη βοήθεια της EBRD για μία νέα υπηρεσία που θα καλύπτει τη συστηματική
και τεκμηριωμένη οργάνωση και ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών. Μετά από πολλά
χρόνια προσπάθειας του Επιμελητηρίου στην υποστήριξη των εξαγωγικών και
επιχειρήσεων ναυπηγοεπισκευής, πρέπει η κάθε επιχείρηση να αναπτύξει τη δική
της “tailor made” μεθοδολογία, χρησιμοποιώντας όμως ένα
πλήθος δοκιμασμένων εργαλείων που θα διασφαλίζει την επιτυχία των συναλλαγών
της στις ξένες αγορές. Την περίοδο αυτή μάλιστα υπάρχει και μια πρωτοβουλία της
EBRD στην οποία θα μπορούσε να ενταχθεί και αυτή είναι η
υπηρεσία “Export Coaching” με 67% επιδότηση.
Ο βασικός σκοπός του Προγράμματος της EBRD είναι να υποστηρίξει
τις ΜμΕ να αναπτυχθούν, μέσω της διασύνδεσής τους με τοπικούς συμβούλους και
διεθνείς εμπειρογνώμονες, προκειμένου να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και να
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους. Η δραστηριοποίηση
της EBRD στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2018 με την υποστήριξη του
Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών μέσω χρηματοδότησης από την ΕΕ».