Eurobank: Στον εμπορικό πόλεμο οφείλεται η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος

04/04/2018, 16:57
rx_eurobank_2
Στις πιέσεις λόγω του παγκόσμιου εμπορικού πολέμου οφείλεται η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Μάρτιο και όχι στην αναστροφή της τάσης, σημειώνει η Eurobank στο οικονομικό δελτίο «Επτά ημέρες οικονομία».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της IHS Markit, ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών PMI για τον τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα παρέμεινε για 10ο συνεχή μήνα σε επίπεδο άνω του ορίου μηδενικής μεταβολής των 50 μονάδων δείκτη (ΜΔ) τον Μάρτιο 2018.

Διαμορφώθηκε στις 55,0 ΜΔ παρουσιάζοντας ωστόσο πτώση -1,1 ΜΔ σε σύγκριση με το υψηλό 17,5 ετών του προηγούμενου μήνα.

Βάσει των πληροφοριών που παρατίθενται στο σχετικό δελτίο τύπου της Markit, η γενική εικόνα που σχηματίζεται για τον τομέα της μεταποίησης στην ελληνική οικονομία κρίνεται ως ενθαρρυντική.

Επί παραδείγματι, τον Μάρτιο 2018 παρατηρήθηκε: 1ον ενίσχυση της απασχόλησης για 11ο συνεχή μήνα και μάλιστα με τον υψηλότερο ρυθμό μεταβολής που έχει καταγραφεί από την αρχή διεξαγωγής της συγκεκριμένης έρευνας. Η τράπεζα σημειώνει ότι ο κλάδος της μεταποίησης συνεισέφερε το 9,5% του συνόλου της απασχόλησης το 2017. 2ον η επιχειρηματική εμπιστοσύνη σημείωσε επίπεδα ρεκόρ λόγω εκτιμήσεων για αύξηση της ζήτησης από χώρες της αλλοδαπής. 3ον οι νέες παραγγελίες κινήθηκαν ανοδικά για 8ο συνεχή μήνα και 4ον τα αποθέματα προμηθειών κατέγραψαν την υψηλότερη αύξηση από τον Απρίλιο 2000.

Για το σύνολο του 1ου τριμήνου 2018, τόσο ο δείκτης PMI για τον τομέα της μεταποίησης όσο και ο δείκτης οικονομικού κλίματος (στοιχεία ΙΟΒΕ) παρουσίασαν βελτίωση σε τριμηνιαία και σε ετήσια βάση. Ο τελευταίος, παρά τη σημαντική μηνιαία πτώση που σημείωσε τον Μάρτιο 2018, διαμορφώθηκε στις 102,0 ΜΔ το 1ο τρίμηνο 2018 από 99,5 και 94,0 ΜΔ το 4ο τρίμηνο 2017 και το 1ο τρίμηνο 2017 αντίστοιχα.

Με εξαίρεση τον δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτή, ο οποίος σε τριμηνιαία βάση παρέμεινε οριακά στάσιμος, όλοι οι υπόλοιποι δείκτες εμπιστοσύνης παρουσίασαν ενίσχυση το 1ο τρίμηνο 2018.

Επιπρόσθετα, σε όρους ετήσιας μεταβολής ξεχώρισε η επίδοση των κατηγοριών της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του καταναλωτή. Στις κατασκευές καταγράφηκε οριακή βελτίωση ενώ ο δείκτης εμπιστοσύνης στο λιανικό εμπόριο σημείωσε μικρή πτώση.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, ο ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης παρουσιάζει ισχυρή θετική συσχέτιση με τους δείκτες PMI (για τον τομέα της μεταποίησης) και οικονομικού κλίματος. Συνεπώς, η ενίσχυση των προαναφερθέντων δεικτών το 1ο τρίμηνο 2018 – ceteris paribus - αποτελεί μια πρώτη ένδειξη συνέχειας των θετικών ρυθμών μεγέθυνσης που παρουσίασε η ελληνική οικονομία τα 4 τελευταία τρίμηνα.

Ωστόσο, ένα στοιχείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, όχι τόσο για τα αποτελέσματα των εθνικών λογαριασμών του 1ου τριμήνου 2018 αλλά κυρίως για εκείνα του 2ου, είναι η υψηλή μηνιαία πτώση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Μάρτιο 2018 (από τις 104,3 στις 99,8 ΜΔ). Η εν λόγω μείωση είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο 2015. Παρόμοια ποιοτικά χαρακτηριστικά παρουσίασε και ο δείκτης οικονομικού κλίματος για το σύνολο της Ευρωζώνης.

Πιο συγκεκριμένα, συρρικνώθηκε στις 112,6 από 114,2 ΜΔ τον Φεβρουάριο 2018. Η προαναφερθείσα μηνιαία πτώση είναι η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί από τον Σεπτέμβριο 2014 και εικάζουμε ότι συνδέεται με τον κίνδυνο που υπάρχει για το ξέσπασμα μιας παγκόσμιας εμπορικής διαμάχης (global trade war).

Στην περίπτωση της Ελλάδος δεν έχουμε λόγους ή ισχυρές ενδείξεις ώστε να εκτιμούμε ότι η παρατήρηση του Μαρτίου 2018 σηματοδοτεί την αντιστροφή της ανοδικής τάσης των προηγούμενων μηνών.

Η Eurobank σημειώνει ότι από τον Σεπτέμβριο 2015 μέχρι τον Μάρτιο 2018, 8 μήνες έκλεισαν με αρνητική μηνιαία μεταβολή και 23 με θετική. Εντούτοις, τα κρίσιμα ζητήματα που αναμένεται να εξεταστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα (2ο και 3ο τρίμηνο 2018) όπως είναι τα αποτελέσματα των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ο καθορισμός των δυνητικών μέτρων ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους, η ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης του 3ου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής (3ΠΟΠ), η μεταπρογραμματική σχέση ανάμεσα στην Ελληνική Δημοκρατία και τους επίσημους δανειστές και η ολοκλήρωση του 3ΠΟΠ, ίσως συνοδευτούν από αύξηση της μεταβλητότητας του δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα. Θετικές εξελίξεις στα προαναφερθέντα ζητήματα θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ενίσχυση της ήδη διαμορφωθείσας από το περασμένο έτος δυναμικής (έστω και ήπιας).