Ρύθμιση – ανάσα στις επιχειρήσεις για να επιστρέψουν στην κερδοφορία

06/11/2019, 15:05
shutterstock_641636587

Τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μεταφέρουν την φορολογική ζημία μιας χρήσης προκειμένου να συμψηφισθεί με μελλοντικά κέρδη, στα επόμενα δέκα φορολογικά έτη, αντί για πέντε έτη που ισχύει σήμερα, θα δίνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα καταθέσει προς διαβούλευση η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Greece, οι διατάξεις περί μεταφοράς ζημιών θα εφαρμόζονται τόσο για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις), όσο και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ .κλπ.). Δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας στην επόμενη δεκαετία θα έχουν τα εν λόγω πρόσωπα ανεξάρτητα αν τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο.

Να σημειωθεί πως οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 27 του N.4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών ίσχυαν για φορολογικές ζημιές που προέκυψαν στα φορολογικά έτη που άρχιζαν από την 01/01/2014 και μετά. H μεταφορά της ζημίας έπρεπε να γίνεται διαδοχικά στα επόμενα πέντε φορολογικά έτη μέχρι να καλυφθεί πλήρως, συμψηφίζοντας τις ζημίες αυτές υποχρεωτικά στο πρώτο φορολογικό έτος στο οποίο θα υπήρχαν κέρδη.

Αν μετά την παρέλευση της πενταετίας έμενε ακάλυπτο ποσό, αυτό θα χανόταν. Πλέον με την επέκταση στη δεκαετία, το ποσό αυτό δεν θα χαθεί.