ΕΤΕ: Αίτηση ένταξης στον «Ηρακλή» για το «Frontier»

29/01/2021, 20:19
ΕΤΕ: Αίτηση ένταξης στον «Ηρακλή» για το «Frontier»

Η Εθνική Τράπεζα γίνεται το τέταρτο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο εντάσσεται στον «Ηρακλή»

Αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής» κατέθεσε σήμερα στο υπουργείο Οικονομικών η Εθνική Τράπεζα.

Η αίτηση αφορά την τιτλοποίηση δανείων της εταιρείας με την κωδική ονομασία «Frontier», προκειμένου να δοθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τον Ν.4649/2019, στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 3,31 δις. ευρώ.

Η ΕΤΕ θα αποτελέσει το τέταρτο σε σειρά πιστωτικό ίδρυμα που καταθέτει αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής».

Τρεις μήνες πριν τη λήξη του προγράμματος «Ηρακλής», επιτυγχάνεται μείωση των κόκκινων δανείων κατά περίπου € 27 δισ. μέσα σε έναν χρόνο από την ψήφιση του νόμου και με τη συμμετοχή και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.