ΥΠΟΙΚ: Παράταση ενός μηνός στις πληρωμές οφειλομένων επιταγών

24/02/2021, 21:47
ΥΠΟΙΚ: Παράταση ενός μηνός στις πληρωμές οφειλομένων επιταγών

Την παράταση υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες μέχρι τις 31 Μαρτίου, νέα αναστολή για τις επιταγές των πληττόμενων επιχειρήσεων και για τον μήνα Μάρτιο και διάστημα 75 ημερών, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών "Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας".

Η τροπολογία προβλέπει ακόμη τη μείωση των τελών κυκλοφορίας για τα τουριστικά λεωφορεία και την παράταση του χρόνου έναρξης ισχύος της φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια.

Σύμφωνα με την τροπολογία από την 1η Μαρτίου μέχρι και το τέλος Μαρτίου για τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που πλήττονται αναστέλλονται οι προθεσμίες, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενο να αξιογράφων κατά 75 ημέρες. Η αναστολή ισχύει για επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα.

Για τα τουριστικά λεωφορεία μειώνονται τα τέλη κυκλοφορίας σε 215 ευρώ για 40 θέσεις και 300 ευρώ για πάνω από 41 θέσεις.

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου η έναρξης ισχύος της φορολόγησης, ανά δελτίο παιχνιδιού, στα τυχερά παίγνια.