Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 9 Σεπτεμβρίου το σ/ν για τις στρατηγικές επενδύσεις

27/08/2021, 17:38
Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 9 Σεπτεμβρίου το σ/ν για τις στρατηγικές επενδύσεις

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε στις 26/8/2021 το Σχέδιο Νόμου «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις», από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκο Παπαθανάση.

Ενιαίο θεσμικό πλαίσιο

Με το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου, επιδιώκεται η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας με ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την επιτάχυνση και ευελιξία των προβλεπόμενων για τις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις διοικητικών διαδικασιών καθώς και την ασφάλεια δικαίου στους υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τις στρατηγικές επενδύσεις.

Το Σχέδιο Νόμου χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στο Α’ Μέρος περιλαμβάνεται η ενοποίηση των διατάξεων των δύο βασικών μέχρι σήμερα νομοθετημάτων περί στρατηγικών επενδύσεων, του ν. 4608/2019 και του ν. 3894/2010. Με την ενοποίηση των διατάξεων των δύο παραπάνω νόμων σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο, διασφαλίζεται η απαραίτητη σαφήνεια του νομοθετικού πλαισίου περί στρατηγικών επενδύσεων. Επίσης, αίρεται η παράλληλη ισχύς των δύο ως άνω νομοθετημάτων, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις, προέβλεπαν διαφορετική ρύθμιση επί των ίδιων ζητημάτων προκαλώντας σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου στους υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές.

Εισαγωγή νέων καθεστώτων

Το Β’ Μέρος του Σχεδίου Νόμου αναφέρεται στις ιδιωτικές επενδύσεις του ν. 4399/2016 και περιλαμβάνει βελτιωτικές παρεμβάσεις με στόχο να καταστήσει περισσότερο ελκυστικά τα καθεστώτα ενισχύσεων του νόμου 4399/2016. Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή νέου καθεστώτος μεταποιητικών επιχειρήσεων για την ενίσχυση της βιομηχανίας, την αναμόρφωση των καθεστώτων μείζονος μεγέθους και των ενισχύσεων καινοτομικού χαρακτήρα καθώς και με την προσθήκη νέων επιλέξιμων δραστηριοτήτων.

Ιδιώτες ελεγκτές

Παράλληλα, εισάγονται ουσιαστικές βελτιωτικές ρυθμίσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου επενδύσεων, προκειμένου να καταστούν ταχύτερες και αποτελεσματικές. Διευρύνονται οι φορείς προέλευσης των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης και εμπλέκονται περισσότερο πιστοποιημένοι ελεγκτές, οι οποίοι προέρχονται από την ιδιωτική οικονομία.

Χρονικό όριο για την αξιολόγηση της επενδυτικών σχεδίων

Επιπλέον, εισάγεται χρονικό όριο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προς ένταξη επενδυτικών σχεδίων καθώς και για την ολοκλήρωση του ελέγχου πιστοποίησης της υλοποίησής τους. Η εισαγωγή των ως άνω χρονικών ορίων θα μειώσει σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου. Επίσης, προτείνονται ρυθμίσεις, που διασφαλίζουν μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα κατά την υλοποίηση και ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων και θεσπίζεται ειδική αντιμετώπιση των επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές απολιγνιτοποίησης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, μετά από συγκροτημένη εργασία πολλών μηνών, παρουσιάζει σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου το οποίο όταν γίνει Νόμος του κράτους θα επιταχύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την διαδικασία των στρατηγικών επενδύσεων και θα κάνει την ζωή των επενδυτών ευκολότερη. Με σταθερά βήματα προχωρούμε στην υλοποίηση του στόχου μας: να μετατρέψουμε την Ελλάδα στην πιο φιλική για τις επενδύσεις χώρα».

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί τη “Βίβλο των Στρατηγικών Επενδύσεων”. Σε αυτό, ένας επενδυτής θα βρει ό,τι ακριβώς χρειάζεται προκειμένου να προχωρήσει στην κατάθεση του επενδυτικού σχεδίου του και να το δει να υλοποιείται, χωρίς υπέρμετρες καθυστερήσεις, αγκυλώσεις και γραφειοκρατικά προσκόμματα. Με αυτό το νομοσχέδιο αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το κράτος όταν λαμβάνει ένα επενδυτικό σχέδιο».

Διαβούλευση έως 9/9

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καλεί όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς, ιδιωτικού, δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, το αντικείμενο δραστηριότητας και ο σκοπός των οποίων σχετίζεται με τις ιδιωτικές και τις στρατηγικές επενδύσεις καθώς, επίσης, και τους πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια αυτή διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων και αναμένει τις σχετικές εισηγήσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 9/9/2021 και ώρα 22:00.