Αρχίζει από το Σεπτέμβριο η επιδότηση ενοικίου για ευάλωτα νοικοκυριά

30/08/2021, 18:10
Αρχίζει από το Σεπτέμβριο η επιδότηση ενοικίου για ευάλωτα νοικοκυριά

Ξεκινάει η επιδότηση ενοικίου για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Την τρίμηνη παράταση του προγράμματος «Γέφυρα 1» για την προστασία της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών που έχουν πληγεί από την πανδημική κρίση σχεδιάζει η κυβέρνηση, η οποία περιμένει το «πράσινο» φως από τους Θεσμούς.

Μέσα στον Σεπτέμβριο εκτός από την απάντηση των Θεσμών για την τρίμηνη παράταση θα «ανοίξει» και η πλατφόρμα του στεγαστικού επιδόματος προς τους ευάλωτους οφειλέτες.

Το επίδομα αυτό θα καταβάλλεται σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και αφορά στην εξυπηρέτηση των δόσεων ρυθμισμένων οφειλών τους που έχουν οριστεί μέχρι τις 240 δόσεις προς το Δημόσιο και 420 δόσεις προς τις τράπεζες και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς.

Σε ό,τι αφορά την τρίμηνη παράταση του προγράμματος «Γέφυρα 1» -το οποίο λήγει τον Σεπτέμβριο-, η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους Θεσμούς προκειμένου εκείνα τα νοικοκυριά που έχουν στεγαστικά δάνεια και έχουν πληγεί από την πανδημία να συνεχίσουν να λαμβάνουν την κρατική επιδότηση για την αποπληρωμή των δανείων τους μέχρι το τέλος του έτους.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται το ποσοστό της επιδότησης –που τώρα είναι στο 80%– να μειωθεί για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021.

Εξάλλου, στο τέλος του έτους λήγει και το πρόγραμμα κρατικής επιδότησης για τους πληγέντες από την Covid-19 δανειολήπτες οι οποίοι έχουν επιχειρηματικά δάνεια τα οποία έχουν ενταχθεί στο «Γέφυρα 2».

Επιδότηση ενοικίου για τα ευάλωτα νοικοκυριά

Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο ξεκινά και η επιδότηση για την πρώτη κατοικία όλων των ευάλωτων νοικοκυριών, άσχετα αν έχουν υποστεί συνέπειες λόγω της πανδημίας, με τη σχετική πλατφόρμα να έχει ήδη ενεργοποιηθεί προκειμένου να δέχεται τα αιτήματα των ευάλωτων δανειοληπτών.

Ειδικότερα, οι οικονομικά αδύναμοι οφειλέτες μέσα από την πλατφόρμα θα πιστοποιούνται ως ευάλωτοι, ώστε στη συνέχεια –και με όσα ορίζει ο νόμος 4738/2020– να προχωρήσουν στην πλήρη διαγραφή των οφειλών τους, να τους δοθεί δηλαδή η Δεύτερη Ευκαιρία.

Οι ευάλωτοι δανειολήπτες, είτε έχουν εξυπηρετούμενα είτε έχουν «κόκκινα» δάνεια, θα τυγχάνουν 5ετούς επιδότησης του στεγαστικού τους δανείου, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 210 ευρώ τον μήνα. Ο χαρακτηρισμός του δανειολήπτη ως ευάλωτου γίνεται με βάση κριτήρια εισοδηματικά, περιουσιακά, διαμονής.

Πιο αναλυτικά, για την επιδότηση ενοικίου για τα ευάλωτα νοικοκυριά ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

-Εισοδηματικά κριτήρια: Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Για μονογονεϊκές οικογένειες για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Επίσης, για νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα επιδόματα παιδιών, τα αναπηρικά και τα επιδόματα αναδοχής δεν προσμετρώνται στο εισοδηματικό κριτήριο για την επιδότηση ενοικίου.

-Περιουσιακά κριτήρια: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, και μπορεί να φτάσει μέχρι τις 180.000 ευρώ (με προσαυξήσεις κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος).

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού (μαζί με μετοχές, ομόλογα κ.λ.π.) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, και υπάρχει προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Να σημειωθεί ότι η προσαύξηση είναι 7.000 ευρώ για το πρώτο ανήλικο τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας. Ανάλογου ύψους (7.000 ευρώ) είναι και η προσαύξηση για κάθε απροστάτευτο τέκνο του νοικοκυριού.

-Κριτήρια διαμονής

Ο δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά ή κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό, και με την προϋπόθεση ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για παρελθόντα έτη δεν έχουν υποβληθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη της απόκτησης του ΑΦΜ.

Τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει επίσης να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

Κόφτες για τους μπαταχτσήδες

Για να διασφαλιστεί ότι δεν θα κάνουν χρήση των ευνοϊκών διατάξεων οι κατά σύστημα κακοπληρωτές, η πλατφόρμα «διαβάζει» την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και απορρίπτει τα αιτήματα όσων:

– εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης,
– δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
– δηλώνουν δαπάνες άνω των 1.500 ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
– δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.