Βελτίωση της ισχύος του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα τον Αύγουστο

01/09/2021, 12:25
Βελτίωση της ισχύος του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα τον Αύγουστο

Στις 59,3 μονάδες έκλεισε τον Αύγουστο ο κύριος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της IHS Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers' Index - PMI), τιμή υψηλότερη από τις 57,4 μονάδες του Ιουλίου, υποδεικνύοντας αισθητή άνοδο των λειτουργικών συνθηκών στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της IHS Markit, ο ρυθμός αύξησης ήταν ο ταχύτερος σε διάστημα μεγαλύτερο των 21 ετών και σε γενικές γραμμές ισχυρός. Η εντονότερη αύξηση της παραγωγής στα μέσα του τρίτου τριμήνου συνέβαλε στη συνολική ανάπτυξη. Η άνοδος της παραγωγής ήταν η ισχυρότερη που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο του 2000 και οφειλόταν στη μεγαλύτερη εισροή νέων παραγγελιών και στην αυξημένη ζήτηση των πελατών.

Οι νέες πωλήσεις αυξήθηκαν σημαντικά τον Αύγουστο, καθώς οι Έλληνες κατασκευαστές υπέδειξαν τη δριμύτερη αύξηση της ζήτησης από την πλευρά των πελατών που έχει καταγραφεί από τον Μάιο του 2000. Η άνοδος συνδεόταν με την περαιτέρω επανεκκίνηση της οικονομίας και την αύξηση σε βασικές αγορές του εξωτερικού. Παράλληλα ενισχύθηκε και η ζήτηση από πελάτες του εξωτερικού, καθώς οι νέες παραγγελίες εξαγωγών αυξήθηκαν με έντονο ρυθμό, ο οποίος ήταν ταχύτερος από τον αντίστοιχο που παρατηρήθηκε τον Ιούλιο.

Οι επιβαρύνσεις κόστους που αντιμετώπισαν οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών αυξήθηκαν με απότομο ρυθμό παρότι εξασθένησαν σε χαμηλό πέντε μηνών. Με εξαίρεση το ιστορικά υψηλό ρεκόρ που παρατηρήθηκε από τον Απρίλιο, ο ρυθμός αύξησης ήταν ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί από την αρχή συλλογής των στοιχείων της έρευνας τον Μάιο του 1999. Η άνοδος των τιμών εισροών συνδέθηκε γενικότερα με τς σοβαρές ελλείψεις από την πλευρά των προμηθευτών και τη μεγαλύτερη παγκόσμια ζήτηση για εισροές.

Οι τιμές εκροών αυξήθηκαν αισθητά τον Αύγουστο, καθώς οι επιχειρήσεις επιδίωξαν να μετακυλίσουν μέρος του υψηλότερου κόστους στους πελάτες. Ο ρυθμός αύξησης των χρεώσεων μειώθηκε από το ιστορικά υψηλό επίπεδο του Ιουνίου και ήταν ο βραδύτερος σε διάστημα έξι μηνών.

Παρόλα αυτά, οι κατασκευαστές διεύρυναν τις αγορές εισροών τους με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Απρίλιο του 2019. Η μεγαλύτερη αγοραστική δραστηριότητα συνδέθηκε με τις αυξημένες απαιτήσεις παραγωγής και την περαιτέρω συρρίκνωση τόσο των αποθεμάτων προμηθειών όσο και των αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων. Η υποχώρηση των αποθεμάτων αγορών προμηθειών αποδόθηκε ευρέως στην επιδείνωση της απόδοσης των προμηθευτών η οποία ήταν από τις σοβαρότερες που έχουν καταγραφεί, καθώς υπήρξαν περαιτέρω καθυστερήσεις στις παραδόσεις των πρώτων υλών.

Οι κατασκευαστές κατέγραψαν ισχυρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων τον Αύγουστο, σε μια προσπάθεια μείωσης των πιέσεων που ασκούνταν στο παραγωγικό δυναμικό. Ως εκ τούτου, ο ρυθμός αύξησης των αδιεκπεραίωτων εργασιών υποχώρησε στον βραδύτερο που έχει καταγραφεί σε διάστημα τριών μηνών.

Τέλος, οι προσδοκίες για την παραγωγή όσον αφορά το επόμενο έτος βελτιώθηκαν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, χάρη στις ελπίδες για περαιτέρω αυξήσεις στη ζήτηση των πελατών. Ο βαθμός εμπιστοσύνης ήταν, σε γενικές γραμμές, ισχυρός και υψηλότερος από τον μέσο όρο που έχει καταγραφεί στην ιστορία της έρευνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ