Χρηματοδότηση στο Παστέρ από το Ταμείο Ανάκαμψης

02/09/2021, 12:28
Χρηματοδότηση στο Παστέρ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Το "πράσινο φως" μια σημαντικής χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους €26.233.183 ανακοίνωσε το Ελληνικό ανακοίνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ).

Στόχος είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας για την ενίσχυση της έρευνας, την επιτήρηση και την πρόληψη των Αναδυόμενων και Επαναδυόμενων Λοιμωδών Νοσημάτων.

Η χρηματοδότηση του έργου εντάσσεται στον Πυλώνα «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας», στο πλαίσιο του οποίου ενισχύονται ερευνητικές υποδομές της χώρας που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Η υλοποίηση του έργου θα ενισχύσει την κτιριακή και τεχνολογική υποδομή του ΕΙΠ και θα περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων κτιρίων με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές υψηλού επιπέδου βιοασφάλειας και εξειδικευμένο ρομποτικό εξοπλισμό για τον ασφαλή χειρισμό μικροοργανισμών υψηλής λοιμοτοξικότητας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί έτσι ώστε τα δύο νέα, εμβληματικού χαρακτήρα, «πράσινα» κτίρια να πληρούν τις σύγχρονες απαιτήσεις για μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και μηδενισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το έργο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της βασικής έρευνας στους παθογόνους μικροοργανισμούς και στη μελέτη λοιμωδών νοσημάτων που αποτελούν απειλή για την Δημόσια Υγεία.

Αναμένεται να συμβάλει στην προσέλκυση νέων Ελλήνων ερευνητών (brain gain), ώστε το ΕΙΠ να καταστεί κόμβος αριστείας Εθνικών και Διεθνών επιστημονικών συνεργειών για τα Λοιμώδη Νοσήματα, ανταποκρινόμενο έτσι στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας για την αντιμετώπιση επιδημιών και νοσημάτων με υψηλή θνητότητα, όπως αποδεικνύεται και με τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Το Ινστιτούτο, επισημαίνει ότι από την ίδρυσή του και μέχρι σήμερα, παραμένει πιστό στην αποστολή του, που είναι η πρόληψη και η θεραπεία των μολυσματικών νόσων μέσω της Βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευνας, Εκπαίδευσης και προσφοράς Υπηρεσιών στη Δημόσια Υγεία.

Αποτελεί το αρχαιότερο Ελληνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο, το οποίο δραστηριοποιείται στην βασική έρευνα των Λοιμώξεων των Ανθρώπων και των Ζώων και συμβάλλει στην εργαστηριακή επιτήρηση σημαντικών ιικών, βακτηριακών και παρασιτικών λοιμώξεων σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) καθώς και το Διεθνές Δίκτυο Ινστιτούτων Παστέρ, με άμεση συνεισφορά στη Δημόσια Υγεία. Συνεπώς, επισημαίνει το Ινστιτούτο, η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης παρέχει την δυνατότητα για εκσυγχρονισμό του ΕΙΠ, έτσι ώστε να συνεχίσει την αναγνωρισμένη Εθνική και Διεθνή προσφορά του, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητά του στην έρευνα και την καινοτομία.