Πρόστιμα ύψους 28.600 ευρώ σε επιχειρήσεις για παρεμπόριο

06/09/2021, 17:26
Πρόστιμα ύψους 28.600 ευρώ σε επιχειρήσεις για παρεμπόριο

Πρόστιμα συνολικού ύψους 28.600 ευρώ επιβλήθηκαν από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σε Αττική, Πελοπόννησο και Νότιο Αιγαίο, κατά τη διάρκεια των ελέγχων για παράνομο εμπόριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, από την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου στο σύνολο της επικράτειας, προέκυψαν τα εξής:

1. Κατά το χρονικό διάστημα από 30 Αυγούστου 2021 έως και 5 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 313 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 52 παραβάσεις που αφορούσαν στο παράνομο εμπόριο.

2. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, οι επιχειρήσεις της ΔΙΜΕΑ για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου έλαβαν χώρα σε Αττική, Πελοπόννησο και Νότιο Αιγαίο.

3. Επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 28.600 ευρώ, για παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) και του υπαίθριου εμπορίου (ν.4497/2017), του ν. 4712/2020 που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005. Διοικητικές κυρώσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων και του ν.4446/16 που αφορά στη χρήση.