Το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση πλημμυρικού κινδύνου και επιπτώσεων των πυρκαγιών

04/11/2021, 10:22
Το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση πλημμυρικού κινδύνου και επιπτώσεων των πυρκαγιών

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών κινδύνων και την αποτελεσματική θωράκιση της Αττικής παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Ειδικότερα έγινε μια πρώτη παρουσίαση του Master Plan που διαμορφώθηκε από τους μελετητές, οι οποίοι έλαβαν υπόψη τους τις σχετικές μελέτες του Κέντρου Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Αστεροσκοπείου και του ΕΚΠΑ, οι οποίες παραδόθηκαν στον Περιφερειάρχη στη βάση των σχετικών προγραμματικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί. Η συζήτηση επί του θέματος θα συνεχιστεί και σε επόμενη συνεδρίαση του ΠΕΣΥ.

Ο επικεφαλής του Κέντρου Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Αστεροσκοπείου καθηγητής Χ. Κοντοές και η ομάδα του παρουσίασαν τα ευρήματα που προέκυψαν από τις αυτοψίες που πραγματοποίησαν στις πληγείσες περιοχές και πρότειναν μέτρα αντιμετώπισης.

Ο μελετητής κ. Ραμπαούνης και η ομάδα του παρουσίασαν τους βασικούς άξονες του masterplan, το οποίο συνοπτικά περιλαμβάνει:

* Την καταγραφή και εκτίμηση του εύρους της καταστροφής, την εκτίμηση των κινδύνων πλημμυρών ανά λεκάνη απορροής και κοίτη ρέματος.

* Ιεραρχημένες προτάσεις των απαραίτητων μελετών και έργων.

* Προϋπολογισμό των μελετών και προεκτίμηση κόστους των απαιτούμενων έργων.

Στο σχέδιο αποτυπώνονται αναλυτικά οι κίνδυνοι καθώς και οι κοστολογημένες παρεμβάσεις, που είναι αναγκαίες για τα έργα άμεσης (Α προτεραιότητας) και μεσοπρόθεσμης παρέμβασης (Β προτεραιότητας).

Ειδικότερα για την Α Φάση απαιτούνται 35 εκ. ευρώ (για μελέτες και έργα) ενώ για τη Β Φάση απαιτούνται κατ' εκτίμηση 283 εκ. ευρώ, (για μελέτες και έργα).

Επισημαίνεται πως με εντολή του Περιφερειάρχη, το Γενικό Σχέδιο έχει ήδη προωθηθεί από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας σε όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς προς ενημέρωσήτους.

Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης χαρακτήρισε το σχέδιο που εκπονείται, ως ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την Περιφέρεια αλλά και για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της κεντρικής διοίκησης. «Αποτελεί έναν οδικό χάρτη, στον οποίο αφενός αποτυπώνονται οι κίνδυνοι που υπάρχουν στην Αττική και αφετέρου προτείνονται παρεμβάσεις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες για την αποτελεσματική θωράκιση της Αττικής. Οι προτάσεις αυτές είναι κοστολογημένες και αναδεικνύουν την ανάγκη να διασφαλιστούν οι απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις από πόρους της Κεντρικής Διοίκησης, αλλά και μέσω του ταμείου ανάκαμψης, καθώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν επιτρέπουν καμία καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων που απαιτούνται για την προστασία της Αττικής και των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο οφείλουμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε από τους αρμόδιους φορείς, είτε να υλοποιήσουν οι ίδιοι τα αναγκαία έργα, είτε να συμβάλουν στην εξασφάλιση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων προς την Αυτοδιοίκηση για την υλοποίησή τους. Εμείς, από την πλευρά μας, καθημερινά προχωράμε σε παρεμβάσεις αρμοδιότητάς μας χωρίς χρονοτριβές. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον καθαρισμό των ρεμάτων και για τον λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει παρατηρητήριο, στο οποίο, σε πραγματικό χρόνο, αποτυπώνονται οι παρεμβάσεις μας, ενώ έχουμε διπλασιάσει τους προϋπολογισμούς για τις εργασίες καθαρισμών».