Το Ε.Β.Ε.Π. επικροτεί τους 5 στόχους του Περιφερειακού Προγράμματος Αττικής 2021-2027

17/11/2021, 10:43
Το Ε.Β.Ε.Π. επικροτεί τους 5 στόχους του Περιφερειακού Προγράμματος Αττικής 2021-2027

Το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττικής 2021-2027 αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο ημερίδας που διεξήχθη την Τρίτη 16/11/21 στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης, την οποία χαιρέτησαν ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και η Υπουργός Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη.

Στην ημερίδα συμμετείχε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Βασίλης Κορκίδης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Αττικής, μέσω της Διαχειριστικής Αρχής, δρομολόγησε κατά το προηγούμενο διάστημα μια πολύ σημαντική δράση ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία.

Η δράση αυτή παρέχει κεφάλαιο κίνησης ύψους έως 40.000€, με βάση αντικειμενικά προσδιοριζόμενα κριτήρια, όπως η πτώση τζίρου και η απασχόληση.

Η συμβολή των Επιμελητηρίων στη διαμόρφωση της εν λόγω δράσης ήταν καθοριστική, έτσι ώστε το επιπλέον ποσό των 50 εκ. €, που εξασφάλισε η Περιφέρεια Αττικής, να διατεθεί αποκλειστικά για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή για τους αυτοαπασχολούμενους και τις επιχειρήσεις που διαθέτουν μέχρι 9 εργαζόμενους.

Κατά τη συζήτηση, κληθείς, από τον συντονιστή και προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής, κ. Δημήτρη Δρόση, να σχολιάσει τη συγκεκριμένη δράση και, ειδικότερα, για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής, καθώς και τα οφέλη προς τις επιχειρήσεις της Αττικής, ο πρόεδρος του Π.Ε.Σ.Α. και του Ε.Β.Ε.Π. επεσήμανε ότι προτεραιότητα ήταν, είναι και θα είναι να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με κριτήρια διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Και τούτο, γιατί, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ είναι η μειωμένη διαθεσιμότητα τραπεζικής χρηματοδότησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες ρευστότητας σήμερα, έχουν τη μικρότερη προσβασιμότητα στο τραπεζικό σύστημα, ενώ από τις 820.000 πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δυστυχώς, μόνο οι 40.000 είναι «bankable», ενώ οι υπόλοιπες κινδυνεύουν να συνθλιβούν από τον συνδυασμό έλλειψης ρευστότητας και υψηλού κόστους χρήματος. Οι ΜμΕ, και στο νέο οικονομικό μοντέλο που διαμορφώνεται, θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς είναι αυτές που, κατ´ εξοχήν, δημιουργούν ανάπτυξη και προσφέρουν τις 2 στις 3 θέσεις εργασίας.

Στην Περιφέρεια Αττικής δραστηριοποιείται το 52% της επιχειρηματικότητας της χώρας μας, με ανάλογη συμμετοχή στο ΑΕΠ, ενώ το 9μηνο του 2021 ιδρύθηκαν 14.000 νέες επιχειρήσεις και έκλεισαν 2.700, δηλαδή μια αναλογία εγγραφών-διαγραφών 5/1, σύμφωνα με το Γ.Ε.ΜΗ. Κατά συνέπεια, τα οφέλη είναι προφανή, αφού μέσα από αυτές τις δράσεις υποστηρίζεται η επιβίωση αυτών των επιχειρήσεων, είτε είναι start ups, είτε follow ups, είτε restarts και έχουν πληγεί περισσότερο εξ αιτίας των οικονομικών συνθηκών που επέβαλε «βιαίως» η πανδημία.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση, ουσιαστικά, μετέτρεψε το 2021 τα μειονεκτήματα του προγράμματος 2014-20 στην εκπνοή του, σε πλεονέκτημα για περίπου 10.000 ωφελούμενους, ώστε να προχωρήσουν στην αξιοποίηση των ενισχύσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών τους, αλλά και στην κάλυψη ανελαστικών δαπανών οι οποίες, ως γνωστόν, αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Προγράμματος της Αττικής, για την περίοδο 2021-2027, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με τον θεσμικό συμβουλευτικό ρόλο του, έχει εγκαίρως καταθέσει ρεαλιστικές, εφικτές και αποδεκτές προτάσεις, αφού αποτυπώνονται πλήρως στον πρώτο στόχο του προγράμματος που στηρίζει το επιχειρείν, αλλά και το οδηγεί στη βελτίωση εκείνων των χαρακτηριστικών που θα διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα, άρα και την επιβίωσή του.

Ο σχεδιασμός της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 συμπίπτει χρονικά με την απόλυτη ανάγκη κατεύθυνσης πόρων προς βιώσιμα έργα προκειμένου να καταστούν οι κοινωνίες, οι οικονομίες, οι επιχειρήσεις και τα συστήματα υγείας, ανθεκτικά έναντι των εξαιρετικών, πλέον, κλιματικών και περιβαλλοντικών κραδασμών. Στο πλαίσιο της μετάβασης σε μία «έξυπνη» Ευρώπη, το Ε.Β.Ε.Π. θεωρεί ως πρωταρχική στρατηγική επιλογή του Προγράμματος της Αττικής 2021-2027 την προώθηση παρεμβάσεων που αφορούν στην αύξηση των βιώσιμων επενδύσεων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, όπως επίσης και αυτοί της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας.

Δεδομένου, μάλιστα, ότι ο προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Αττικής θα είναι αυξημένος κατά 54%, καθίσταται προφανές ότι η υλοποίηση όσων έχουν προταθεί αποτελούν ουσιαστικά και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί. Πέραν τούτου, είναι ανάγκη να δοθεί έμφαση σε ζητήματα ψηφιακής και πράσινης σύγκλισης, εκπαίδευσης των επιχειρηματιών στα δεδομένα της νέας εποχής, τόνωσης του brand name της Αττικής στα εξαγώγιμα προϊόντα, αλλά και της ενίσχυσης της εξειδίκευσης των εργαζομένων.

Η «έξυπνη Ευρώπη» είναι το περίβλημα, αλλά το περιεχόμενο είναι οι «έξυπνες περιφέρειες», που θα πρέπει να ισχυροποιηθούν, ώστε να αποτελέσουν ζέον και δυναμικό κύτταρο ανάπτυξης και αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα που θα τρέξουν προσεχώς.

Ο λόγος για τις «μικρότερες» περιφέρειες, τις περιφέρειες «τοπικής» εμβέλειας, οι οποίες, εν πολλοίς, αποτελούν τον μικρόκοσμο ή τη μικρογραφία των μεγαλύτερων περιφερειών της ΕΕ στις οποίες διαβιούμε και επιχειρούμε. Η περιφέρεια Αττικής είναι μια από τις μεγαλύτερες Περιφέρειες της ΕΕ με επάρκεια, πληρότητα, ποικιλότητα και ποιότητα, τόσο σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, όσο και σε δεξιότητες επιστημονικού και εργατικού δυναμικού.

Στο ερώτημα, λοιπόν, αν πρέπει να εφαρμοστούν στρατηγικές έξυπνων στόχων πολιτικής, ώστε η Περιφέρεια Αττικής, από έξυπνη, να γίνει εξυπνότερη, η απάντηση των Επιμελητηρίων της Αθήνας και του Πειραιά είναι μία και, βεβαίως, καταφατική.