Προσπάθεια στήριξης της μεταποίησης από την κυβέρνηση

24/11/2021, 11:06
Προσπάθεια στήριξης της μεταποίησης από την κυβέρνηση

Παραπάνω από πιθανό είναι πλέον, να μην καταβάλλουν αναδρομικά οι ελληνικές βιομηχανίες τα ποσά των ΥΚΩ που δεν πλήρωσαν λόγω «πανδημικού παγώματος».

Η ευνοϊκή ρύθμιση κανονικά λήγει στο τέλος του χρόνου και οι βιομηχανίες πρέπει να πληρώσουν αναδρομικά τα χρήματα για το πεντάμηνο Νοεμβρίου 2020 – Μαρτίου 2021 που κέρδισαν προσωρινά για τη μείωση του ενεργειακού κόστους αλλά πλέον μετά και από απεγνωσμένα αιτήματα του Προέδρου του ΣΕΒ κ.Δ. Παπαλεξόπουλου φαίνεται πως η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει στην είσπραξή τους, στο πρότυπο της επιστρεπτέας προκαταβολής που δεν επεστράφη ποτέ από χιλιάδες δικαιούχους οι οποίοι την εισέπραξαν.

Σχετική αναφορά για το θέμα έκανε και ο ΥΠΕΝ κ.Κ. Σκρέκας σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ όπου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα αξιολογήσουμε τα έσοδα του λογαριασμού των ΥΚΩ. Εφόσον κριθεί αναγκαίο μετά το πεντάμηνο οι χρεώσεις θα επιβάλλονται σταδιακά. Κι αυτό θα γίνει μόνον αν κριθεί ότι ο λογαριασμός των ΥΚΩ έχει ανάγκη από έσοδα» ουσιαστικά επιβεβαιώνοντας έμμεσα την πληροφορία.

«Το κόστος για τις χρεώσεις ΥΚΩ (Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας) για τις βιομηχανίες μέσης και χαμηλής τάσης είναι περίπου 65 εκατομμύρια μέχρι στιγμής και είναι μάλλον ο μοναδικός τρόπος στήριξης της βιομηχανίας αφού η κυβέρνηση αφενός δεν μπορεί να παρέμβει στην αγορά με διατίμηση και αφετέρου δεν μπορεί να πάρει μέτρα ευθείας παρέμβασης καθώς αυτά θα κριθούν ως παράνομες κρατικές ενισχύσεις» μας λέει κορυφαίο στέλεχος του ΥΠΟΙΚ.

Αλλά και σύμφωνα με υπόμνημα του ΣΕΒ το κόστος της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας υπολείπεται κατά 20% με 30% σε σχέση με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό.

Τα βασικά ζητήματα με το ενεργειακό κόστος εντοπίζονται σε:

  1. Εξέταση των επιπτώσεων στο ενεργειακό κόστος από την ενεργειακή μετάβαση. Ο ΣΕΒ είναι υπέρ της ενεργειακής μετάβασης αλλά πρέπει να συζητηθεί ο τρόπος επιμερισμού του επιπλέον κόστους.
  2. ΑΠΕ και διμερή συμβόλαια. Απαιτείται ταχύτητα στις θεσμικές προσαρμογές που είναι σε εξέλιξη όπως η αδειοδότηση των ΑΠΕ, τα PPAs και η αποθήκευση ενέργειας.
  3. Επιτάχυνση των επενδύσεων στην ενέργεια. Είναι κρίσιμα τα επόμενα χρόνια για την ανάπτυξη των υποδομών και των δικτύων για ΑΠΕ με στόχο την επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας στο ενεργειακό μίγμα.
  4. Προώθηση των διασυνδέσεων του δικτύου διανομής
  5. Εξορθολογισμός της δομής του κόστους. Επανεξέταση των θεμάτων όπως οι ΥΚΩ, το κόστος διανομής και οι φόροι στην ενέργεια
  6. Ανάγκη διασφάλισης της ενεργειακής επάρκειας με τρόπο ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα εφοδιασμού της βιομηχανίας.
  7. Να ενισχυθεί ο ρόλος του φυσικού αερίου στην ενεργειακή μετάβαση.
  8. Εισαγωγή καινοτόμων μορφών ενέργειας στη χώρα μας με σκοπό την αξιοποίηση τους από τις βιομηχανίες.

Και κονδύλια σε λιγνιτικές

Ενισχύσεις όμως, εκτός από τη βιομηχανία, δίνονται και στις λιγνιτικές περιοχές: 31 εκατομμύρια σε πρώτη φάση, από τα έσοδα του ευρωπαϊκού μηχανισμού πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα πάνε στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών, ψηφιακών και πράσινων δράσεων στις λιγνιτικές περιοχές.

Πρόκειται αναλυτικά για μελέτες αρδευτικού στις λίμνες Χειμαδίτιδας και Βεγορίτιδας, μελέτη για την απομάκρυνση αμιαντοσκεπών σε οικισμό του δήμου Μεγαλόπολης και πιλοτικές παρεμβάσεις βάσει των κατευθύνσεων των σχεδίων δράσης για την κυκλική οικονομία στους δήμους Βελβεντού, Βοΐου, Σερβίων και Πρεσπών

Τα έργα θα υλοποιηθούν στις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας, από το Πράσινο Ταμείο και τη Συντονιστική Επιτροπή Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εντάσσονται στο δεύτερο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων στις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της απολιγνιτοποίησης. Την απόφαση υπέγραψε ο ΥΠΕΝ κ. Σκρέκας.

Οι πυλώνες του προγράμματος

Α) Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος

Πρόκειται για δράσεις μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος, συνολικού προϋπολογισμού 12,35 εκατ. ευρώ. Αφορούν στην εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών εκπαιδευτικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων του ΟΑΕΔ στις περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Προβλέπεται, επίσης, η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις στέγες, η εκπόνηση μελετών για την αποκατάσταση και αξιοποίηση λιγνιτικών εδαφών στους δήμους Βελβεντού, Βοΐου, Σερβίων και Πρεσπών.

Β) Προστασία περιβάλλοντος

Οι δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν συνολικό προϋπολογισμό 6,34 εκατ. ευρώ και αφορούν σε μελέτες αρδευτικού στις λίμνες Χειμαδίτιδας και Βεγορίτιδας, μελέτη για την απομάκρυνση αμιαντοσκεπών σε οικισμό του δήμου Μεγαλόπολης και πιλοτικές παρεμβάσεις βάσει των κατευθύνσεων των σχεδίων δράσης για την κυκλική οικονομία στους δήμους Βελβεντού, Βοΐου, Σερβίων και Πρεσπών.

Γ) Πράσινος μετασχηματισμός περιοχών δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης

Ο μετασχηματισμός, με προϋπολογισμό ύψους 2,3 εκατ. ευρώ, θα καλύψει:

Σχέδια δράσης αστικής αναζωογόνησης και διαφοροποίησης της τοπικής οικονομίας στους δικαιούχους δήμους των λιγνιτικών πόρων.

Δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα πράσινης ανάπτυξης από τον όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας.

Τον οδηγό μεταβιομηχανικού σχεδιασμού λιγνιτικών οικισμών στην Ακρινή με δικαιούχο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Την οργάνωση και δημιουργία δύο βοτανικών κήπων στις λιγνιτικές περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Δ) Προώθηση καινοτομίας και ενίσχυση παραγωγικού μετασχηματισμού επιχειρήσεων

Αφορά σε δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών είναι η εκπόνηση μελέτης ωρίμανσης για την ίδρυση κόμβου καινοτομίας υδρογόνου από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε σύμπραξη με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) θα εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση του Μεσογειακού Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Πολιτισμού Πελοποννήσου (ΜΕΚΕΠΠ). Ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) θα αναλάβει την εκτέλεση της πρόσκλησης στήριξης και ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων των λοιπών δήμων δικαιούχων λιγνιτικών πόρων.

Ε) Ευφυή συστήματα υποστήριξης της μετάβασης στη μετά τον λιγνίτη εποχή

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία, από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), πλατφόρμας γεωχωρικής διαχείρισης και προβολής δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών και εκμεταλλεύσεων των περιοχών δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Η ΚτΠ θα αναλάβει τη σύσταση παρατηρητηρίου, ανοιχτού μηχανισμού παρακολούθησης περιβάλλοντος και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, πλατφόρμας επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης και διασύνδεσης μεταξύ εργαζομένων, φορέων κατάρτισης, οργανισμών δημοσίου και επιχειρήσεων και συστήματα υποστήριξης για την υλοποίηση ψηφιακών έργων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στα 4,4 εκατ. ευρώ.