Κ. Κόλλιας: Να γίνει ομαλά η μετάβαση της χώρας από τον λιγνίτη στη νέα εποχή

07/12/2021, 14:32
Κ. Κόλλιας: Να γίνει ομαλά η μετάβαση της χώρας από τον λιγνίτη στη νέα εποχή

Το θέμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης που εξαρτώνται από την εξόρυξη και χρήση του λιγνίτη, καθώς και των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, που εξαρτώνται από τη χρήση πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έθεσε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, για το νομοσχέδιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και ρύθμισης ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης.

Όπως τόνισε ο κ. Κόλλιας, «Η μετάβαση της χώρας από τον λιγνίτη στη νέα εποχή πρέπει να γίνει ομαλά, ώστε να επιτευχθεί το όραμα της δημιουργίας μιας πράσινης οικονομίας, πρότυπο σε όλη την Ευρώπη, και πρέπει να αποσκοπεί:

Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα προέλθουν από την προσέλκυση και τη διασφάλιση νέων επενδύσεων προτού αποσυρθούν πλήρως οι λιγνιτικές μονάδες.
Στη στήριξη των υφιστάμενων απασχολούμενων, πέραν αυτής που προβλέπεται από τα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, με εθνικούς πόρους καθώς ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία μετάβασης.
Στην ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων με τον κόσμο της παραγωγής και της επιχειρηματικότητας.
Στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δομών για την παιδεία, στην προώθηση εκπαιδευτικού υλικού για θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Εδώ η σύνδεση με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα κρίνεται επιτακτική αφού μπορούν να συνεισφέρουν άμεσα, με καινοτόμες ιδέες.
Στη θεσμοθέτηση και χρηματοδότηση ερευνών και στήριξη δράσεων που προάγουν την ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας και της τεχνογνωσίας (συνέδρια, ημερίδες κ.ά.).

Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία, είναι αναγκαία η αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου, η εφαρμογή των κατάλληλων παρεμβάσεων στην οικονομία και την κοινωνία, αλλά και η τόνωση των οικονομιών της περιφέρειας».

Παράλληλα, το ΟΕΕ ζητά να επανεξεταστεί η μη συμμετοχή εκπροσώπων από φορείς των συγκεκριμένων περιοχών στη διοίκηση των νέων φορέων.