Ο.Δ.ΔΗ.Χ: Επιτυχημένη ανταλλαγή ομολόγων ύψους 2,92 δισ. ευρώ

14/12/2021, 19:24
Ο.Δ.ΔΗ.Χ: Επιτυχημένη ανταλλαγή ομολόγων ύψους 2,92 δισ. ευρώ

Υψηλή ανταπόκριση είχε η πρόταση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρήματος (ΟΔΔΗΧ) για την  ανταλλαγή ή εξαγορά όσων ελληνικών ομολόγων είχαν μείνει εκτός του PSI του 2012 και δεν συμμετείχαν στο swap του 2017. 

Επρόκειτο για ομόλογα, συνολικής ονομαστικής αξίας 4,04 δισ. ευρώ, με λήξεις από το 2023 έως το 2042.

Ο ΟΔΔΗΧ κατάφερε να λάβει προσφορές και να ανταλλάξει ή εξαγοράσει ομόλογα, αξίας 2,92 δισ. ευρώ, πληρώνοντας με μετρητά 1,1 δισ. ευρώ και εκδίδοντας νέα ομόλογα, ύψους 1,841 δισ. ευρώ.

Οι νέες εκδόσεις αφορούν:

  • ομόλογα με κουπόνι 2% και λήξη το 2027
  • ομόλογα με κουπόνι 3,9% και λήξη το 2033
  • ομόλογα με κουπόνι 4% και λήξη το 2037

Στόχος της κίνησης του ΟΔΔΗΧ, η οποία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα διαχείρισης των υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου, είναι:

  • η ευθυγράμμιση των όρων του ανεξόφλητου χρέους με τους συνήθεις όρους της αγοράς για κρατικούς εκδότες,
  • η ομαλοποίηση της καμπύλης απόδοσης
  • η διάθεση στην αγορά περιορισμένου αριθμού σειρών τίτλων αναφοράς, οι οποίοι αναμένεται ότι θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα ρευστοποίησης από τις υφιστάμενες σειρές προσδιορισμένων τίτλων.

Τη συναλλαγή ανέλαβαν οι τράπεζες BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan και Piraeus Bank.

Πρόωρη εξόφληση 7 δισ. ευρώ

Την ίδια ώρα, το ελληνικό δημόσιο, μέσα στο α’ τρίμηνο του 2022, σχεδιάζει την πρόωρη εξόφληση χρέους, συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί αφενός στο υπόλοιπο χρέος προς το ΔΝΤ, αφετέρου στα διμερή δάνεια από το πρώτο πακέτο βοήθειας.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ομόλογα 1,7 δισ. ευρώ προς το ΔΝΤ, τα οποία θα καταβληθούν τον Ιανουάριο, καθώς και για διμερή ομόλογα 5,3 δισ. ευρώ προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα καταβληθούν τον Μάρτιο.

Πέραν της συμβολικής σημασίας αυτών των κινήσεων, η οποία αφορά την αξιοπιστία της χώρας και το κλείσιμο των υποχρεώσεων προς το ΔΝΤ, οι πρόωρες αποπληρωμές έχουν και ένα διττό όφελος για την ελληνική οικονομία.

  • Η Αθήνα θα γλιτώσει περί τα 75 με 80 εκατομμύρια ευρώ από την πρόωρη καταβολή (35 έως 40 εκατ. ευρώ από τα δάνεια του ΔΝΤ και 40 εκατ. ευρώ από τα δάνεια της Ε.Ε.)
  • Τα παραπάνω ομόλογα θα έπρεπε να αποπληρωθούν κανονικά μέσα στα επόμενα δύο χρόνια με προσφυγή και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, στις οποίες αναμένεται αύξηση της αβεβαιότητας και της μεταβλητότητας, εν μέσω της απόσυρσης των μέτρων στήριξης των κεντρικών τραπεζών.