Το λιανικό εμπόριο στην ΕΕ χρειάζεται φιλόδοξη ψηφιακή πολιτική

20/12/2021, 13:43
Το λιανικό εμπόριο στην ΕΕ χρειάζεται φιλόδοξη ψηφιακή πολιτική

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ενέκρινε το ψήφισμα «Οι ευκαιρίες ψηφιακού μετασχηματισμού για τις εταιρείες λιανικής και τα πλεονεκτήματα για τους ευρωπαίους καταναλωτές».

Το σχετικό κείμενο πραγματεύεται τον σημαντικό αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού, τις επιπτώσεις της πανδημίας, τις ευκαιρίες, αλλά και τις προκλήσεις της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης για τις εμπορικές επιχειρήσεις.

Σημειωτέον, πως η Ευρώπη είναι παγκόσμιος ηγέτης του λιανικού εμπορίου με ετήσιο τζίρο 3,2 τρις ευρώ, ενώ συνολικά ο κλάδος του εμπορίου δημιουργεί 1 στις 7 θέσεις εργασίας στην ΕΕ-27 και ξεπερνά τα 30 εκατ. εργαζόμενους.

Η έκθεση της ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τον στρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει το οικοσύστημα λιανικής στην προώθηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης, υπογραμμίζει τον σημαντικό μετασχηματισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη και την ανάγκη στήριξης των επενδύσεων και της ανθεκτικότητας.

Το 2020 εγκαινιάστηκε το Σύμφωνο για το Εμπόριο, με την υποστήριξη όλων των κοινωνικών εταίρων, καθορίζοντας επενδυτικές και πολιτικές ανάγκες για τον τομέα λιανικής και χονδρικής, εστιάζοντας στην ψηφιοποίηση, τη βιωσιμότητα, την τοπική απασχόληση και την ανάγκη για ανοιχτές αγορές. Η πολύ χρήσιμη και υποστηρικτική έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία, αλλά και τις ανάγκες, του οικοσυστήματος του εμπορίου, προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστικό και να συνεχίσει να παρέχει στο μέλλον τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει καθημερινά στους πελάτες του.

Το ΕΒΕΠ υποστηρίζει επίσης την έκκληση στην έκθεση της ΕΟΚΕ για επανασχεδιασμό των μέτρων υποστήριξης της απασχόλησης και των δεξιοτήτων, καθώς και για επενδύσεις στα σύνολα δεξιοτήτων των μελλοντικών εργαζομένων λιανικής. Ενώ ο εμπορικός κλάδος έχει εξαιρετικό ιστορικό κατάρτισης και αναβάθμισης, ο εξοπλισμός του εργατικού δυναμικού για ένα ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον χρειάζεται υποστήριξη.

Εξίσου σημαντική για τα σχεδόν 5 εκατ. μικρομεσαίους εμπόρους στην Ευρώπη είναι η βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων συμβουλών από ειδικούς, σχετικά με το πώς να χτίσουν μια αξιόλογη διαδικτυακή παρουσία και να επιτύχουν βιωσιμότητα σε μια αγορά που μετασχηματίζεται από την ψηφιακή μετάβαση.

Τέλος, η έκθεση της ΕΟΚΕ υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του λιανικού εμπορίου σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, πόλεις και χωριά. Πρόκειται για οικοσυστήματα στα οποία το λιανικό εμπόριο, με τις άλλες υπηρεσίες εστίασης και τουρισμού, αλληλοτροφοδοτούνται και κάνουν την κοινότητα τους ελκυστικό μέρος για επίσκεψη, εργασία και διαμονή.

Η αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών και οι επιπτώσεις της πανδημίας οδήγησαν πολλά μικρά εμπορικά καταστήματα να κλείσουν και μαζί την απώλεια εσόδων στην οικονομία των τοπικών κοινωνιών. Απαιτούνται λοιπόν, επειγόντως, συντονισμένες πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, με τη συμμετοχή όλων των τμημάτων της κάθε κοινότητας και των επιχειρήσεών της, για να αντιστραφεί αυτή η τάση, με υποστήριξη σε περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.