OEE:Ο νέος αναπτυξιακός απλοποιεί διαδικασίες και διευρύνει τον κύκλο των προς ένταξη έργων

19/01/2022, 23:23
OEE:Ο νέος αναπτυξιακός απλοποιεί διαδικασίες και διευρύνει τον κύκλο των προς ένταξη έργων

Το νομοσχέδιο για τον νέο αναπτυξιακό νόμο κινείται σε θετική κατεύθυνση, επιχειρεί να καταστήσει φιλικότερο το επενδυτικό κλίμα στη χώρα, απλοποιεί διαδικασίες και διευρύνει τον κύκλο των επενδυτικών έργων που έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν σ’ αυτόν.

Αυτό δήλωσε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, στην τοποθέτησή του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Όπως είπε, το ΟΕΕ τοποθετείται θετικά επί του νομοσχεδίου, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία, που χρήζουν βελτιώσεων. Αυτά είναι:

 • Δεν προβλέπεται το κίνητρο της επιδότησης στις Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως ίσχυε στον προηγούμενο Νόμο για τους τομείς Τεχνολογίας – Πληροφορίας – Επικοινωνίας & Αγροδιατροφής. Προτείνεται να παραμείνουν τουλάχιστον οι πρόνοιες του Άρθρου 12 του Ν.4399/2016, σύμφωνα με τις οποίες, μόνο όσες Μεσαίες επιχειρήσεις ενέπιπταν στις εν λόγω πρόνοιες αξιοποιούσαν το κίνητρο της επιχορήγησης.
 • Δεν περιλαμβάνονται πλέον στους Δικαιούχους οι Ατομικές Επιχειρήσεις (άρθρο 13). Θα μπορούσε να τεθεί διευκρίνιση για ορισμένα Καθεστώτα, όπως στην Αγροδιατροφή για τους Αγρότες - Κτηνοτρόφους.
 • Να υπάρξει πρόβλεψη ειδικής ενίσχυσης σε περιοχές με αυξημένη ανεργία και χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
 • Να εξεταστεί η διεύρυνση των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων, εντάσσοντας δραστηριότητες που δεν απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όπως είναι ο ιατρικός τουρισμός, με παράλληλη άμεση προώθηση του νομοθετικού πλαισίου για την προσέλκυση επενδυτών στον τομέα αυτό.
 • Να συμπεριληφθούν οι Αποθήκες Επιχειρήσεων για όλους τους κλάδους με την προϋπόθεση ότι η τήρηση των Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων να ανέρχεται σε 10 έτη, ώστε να μην καταστρατηγείται ο όρος «Αποθήκες Επιχειρήσεων» για άλλες χρήσεις και να είναι η χρήση τους είτε προς τρίτους είτε για ιδία χρήση.
 • Να προβλεφθεί υποχρεωτική υπογραφή οικονομολόγου - μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε όλες τις αιτήσεις υπαγωγής ανεξάρτητου προϋπολογισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί το επίπεδο των προτάσεων. Απαραίτητη είναι η δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων οικονομολόγων μελετητών, προκειμένου να υπάρχει υψηλό επίπεδο επενδυτικών σχεδίων. Αρμόδιος φορέας για την αξιολόγηση, δημιουργία και τήρηση του μητρώου προτείνεται να είναι το ΟΕΕ.
 • Να εξεταστεί η δυνατότητα για επιπλέον ποσοστό επιδότησης, σε περιοχές που παρουσιάζουν δραματική πλέον μείωση πληθυσμού και γήρανση (π.χ. το Βόρειο Τμήμα του Νομού Έβρου άνω της Ορεστιάδας, η περιοχή Νευροκοπίου και Παρανεστίου της ΠΕ Δράμας κ.λπ.).
 • Ενίσχυση Τουριστικών επενδύσεων: Να αφαιρεθεί η οριζόντια θέσπιση των 4 αστεριών ως κριτήριο ένταξης και να παραμείνουν οι προηγούμενες προδιαγραφές, δηλαδή τα 3 αστέρια.
 • Για τις μεθόδους αξιολόγησης: Σε ιδιαίτερα καθεστώτα, όπως: α) Ψηφιακός μετασχηματισμός, β) Πράσινη μετάβαση, γ) Δίκαιη ανάπτυξη, δ) Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, ε) Μεγάλες επενδύσεις, επιλέχθηκε ως σύστημα αξιολόγησης η άμεση αξιολόγηση. Σε αυτά τα καθεστώτα ενισχύσεων, όμως, χρειάζεται να εγκριθούν καλές προτάσεις.

Επειδή η Άμεση αξιολόγηση μπορεί να προκρίνει πρόταση χαμηλής βαθμολογίας, απλά επειδή υπεβλήθη χρονικά νωρίτερα, έναντι πιθανής πολύ καλής πρότασης με υψηλή βαθμολογία, η οποία υπεβλήθη μερικές ημέρες αργότερα, δημιουργείται μία στρέβλωση.

 • Στην Επιτροπή Αξιολόγησης των Επιπτώσεων των Ενισχύσεων να συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και ένας Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε).
 • Να αναλάβει το ΟΕΕ την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του Νέου Αναπτυξιακού και να συντάσσει ετήσια έκθεση, που θα αναφέρεται σε αυτήν. Στο άρθρο 128 του Σχεδίου Νόμου προβλέπεται πως το έργο αυτό θα το επιτελεί το ίδιο το Υπουργείο, το οποίο διαθέτει τα σχετικά στοιχεία. Θεωρούμε ότι θα ήταν σκόπιμο, εκτός της αξιολόγησης από το Υπουργείο να υπάρχει και αξιολόγηση από έναν ανεξάρτητο φορέα.