ΟΕΕ: Προτάσεις για τη ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

10/02/2022, 13:52
ΟΕΕ: Προτάσεις για τη ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Πολιτεία και τράπεζες οφείλουν να στηρίξουν την ελληνική οικονομία και να ανακουφίσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τα εργαλεία, που έχουν στη διάθεσή τους.

Αυτό είναι το μήνυμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στο πλαίσιο των προτάσεων, που κατέθεσε για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων.

Το ΟΕΕ ζητά άμεσα να δοθεί λύση, τόσο για τον αυξανόμενο ρυθμό απόρριψης επιχειρηματικών δανείων, όσο και για το ύψος των επιτοκίων στις νέες δανειακές συμβάσεις. Επίσης, να ληφθούν οι κατάλληλες πρωτοβουλίες, ώστε και οι ΜμΕ να καρπωθούν τα οφέλη των κονδυλίων, και να αναπτυχθούν ραγδαία και καινοτόμα. Η ανάγκη παροχής ρευστότητας από τα πιστωτικά ιδρύματα γίνεται ακόμα πιο επιτακτική σήμερα.

Ο ρόλος των τραπεζών στην απορρόφηση των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι καθοριστικός και δεν πρέπει να υπάρχουν καθυστερήσεις αλλά και υστέρηση κονδυλίων.

Οι προτάσεις, που το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος καταθέτει στον δημόσιο διάλογο, είναι οι εξής:

  1. Ανάγκη επανεκκίνησης των χρηματοδοτήσεων των πολιτών και των ΜμΕ, με χαμηλότερα επιτόκια, αφού και οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες το επιτρέπουν, αλλά και οι ισολογισμοί των τραπεζών συνεχώς βελτιώνονται.
  2. Στον τομέα της χορήγησης νέων δανείων προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και ΜμΕ, θα πρέπει να εξεταστεί το καθεστώς των μικροχρηματοδοτήσεων υπό το πρίσμα του Ν. 4701/2020 και η ενίσχυσή του.

III. Άμεση εφαρμογή του νομοσχεδίου «Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων», που εξετάζει φορολογικά κίνητρα, με σκοπό τη διευκόλυνση των συνενώσεων, των πάσης φύσεως εταιρικών μετασχηματισμών και συνεργασιών των μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, σε πλήρη αρμονία με τον εταιρικό νόμο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

  1. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ιδιομορφία των ελληνικών ΜμΕ, που δεν πληρούν τα αυστηρά τραπεζικά κριτήρια για χρηματοδότηση, εξαιτίας του μεγέθους τους, τόσο από την πλευρά εργαζομένων όσο και από την πλευρά του τζίρου. Στόχος είναι η μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων με αύξηση των ισολογισμών τους αλλά και με συνεργασίες, συγχωνεύσεις και συνδέσεις. Η φερεγγυότητα των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ο πτωχευτικός νόμος είναι αναμφίβολα ένα εργαλείο στα χέρια των τραπεζών και της Πολιτείας.
  2. Επαγρύπνηση για τις πληθωριστικές πιέσεις, που έχουν αρχίσει και γίνονται ορατές στην ελληνική οικονομία. Δυστυχώς, η αύξηση του πληθωρισμού είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, ενώ η έντασή του και η διάρκειά του έχουν ξεπεράσει τις αρχικές εκτιμήσεις. Αν συνυπολογίσουμε και τις δραματικές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στα οικονομικά των επιχειρήσεων, καταλαβαίνουμε ότι το επόμενο διάστημα θα είναι γεμάτο προκλήσεις για την επιβίωσή τους. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος κάλυψης πάγιων δαπανών, με στόχο τον περιορισμό της ραγδαίας αύξησης της ενεργειακής δαπάνης των επιχειρήσεων, που αποτελεί και το μεγαλύτερο κόστος τους.

Το ΟΕΕ, ανταποκρινόμενο στον θεσμικό του ρόλο ως σύμβουλος της Πολιτείας για τα θέματα της οικονομίας, αυτονοήτως τίθεται στη διάθεση της Κυβέρνησης, στην προσπάθεια που οφείλει να γίνει σε όλα τα επίπεδα, της ενημέρωσης, της επιτάχυνσης των διαδικασιών, της γρήγορης εκταμίευσης των χρηματοδοτικών ενισχύσεων, ώστε οι ΜμΕ, που τόσο στηρίζεται σε αυτές η ελληνική οικονομία, να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν σε αυτό το τόσο δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Για τον λόγο αυτό, προκρίνει να εξεταστεί η συμμετοχή του, τόσο στο στάδιο της προετοιμασίας των προτάσεων, που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης (RRF), όσο και στο στάδιο της υλοποίησης και της αξιολόγησης, αφού η εμπειρία του Φορέα και των μελών του μπορεί να αποβεί καθοριστική στην άμεση εκταμίευση των χρηματοδοτήσεων.