Το προσχέδιο της κομισιόν για την αγορά ενέργειας

26/09/2022, 20:43
Το προσχέδιο της κομισιόν για την αγορά ενέργειας

Μείωση κατανάλωσης - Πλαφόν στη χονδρεμπορική - Έκτακτοι φόροι στα διυλιστήρια.

Υποχρεωτική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαφόν στη χονδρεμπορική αγορά για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και έκτακτη φορολόγηση των εταιρειών πετρελαίου προβλέπει το προσχέδιο της Κομισιόν για τις αλλαγές στην αγορά ενέργειας.

Η κρίσιμη σύνοδος των υπουργών ενέργειας της Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 του μήνα.

Η πρόταση πακέτο της κομισιόν

Το προσχέδιο ομιλεί για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από όλους τους καταναλωτές ακόμη και εκείνους που δεν έχουν έξυπνους μετρητές. Με βάση τα χαρακτηριστικά της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας εντός των ωρών αιχμής, ένας δεσμευτικός στόχος μείωσης 5% κατά τις ώρες αιχμής θα διασφάλιζε ότι τα κράτη μέλη απευθύνονται πιο συγκεκριμένα σε καταναλωτές που μπορούν να προσφέρουν ευελιξία μέσω προσφορών μείωσης της ζήτησης σε ωριαία βάση.

Η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τουλάχιστον 5 % κατά τις επιλεγμένες ώρες θα πρέπει να συμβάλει σε μειωμένη κατανάλωση καυσίμου αερίου και σε ομαλότερη κατανομή της ζήτησης μεταξύ των ωρών, επηρεάζοντας τις ωριαίες τιμές της αγοράς.

Σε ότι αφορά το πλαφόν στα έσοδα των ηλεκτροπαραγωγών διατηρείται το επίπεδο των 180 ευρώ/MWh και ο κανονισμός αναφέρει ότι δεδομένης της έκτακτης και ξαφνικής αύξησης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και του επικείμενου κινδύνου περαιτέρω αυξήσεων, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αμέσως τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη μείωσης της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι γρήγορες μειώσεις των τιμών και να ελαχιστοποιηθεί η χρήση ορυκτών καυσίμων.

Έκτακτοι φόροι στα διυλιστήρια

Για την έκτακτη φορολόγηση με συντελεστή τουλάχιστον 33% των πετρελαϊκών τονίζεται ότι η προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης θα πρέπει να λειτουργεί ως αναδιανεμητικό μέτρο για να διασφαλιστεί ότι οι ενδιαφερόμενες εταιρείες που απέκτησαν πλεονάζοντα κέρδη ως αποτέλεσμα των απροσδόκητων συνθηκών, συμβάλλουν αναλογικά στη βελτίωση της ενεργειακής κρίσης στην εσωτερική αγορά.

Το μέτρο θα προκαλέσει μεγάλες τριβές στην Ελλάδα.

Στην εισφορά αλληλεγγύης θα πρέπει να υπόκεινται μόνο τα κέρδη το 2022 που υπερβαίνουν κατά 20 % τον μέσο όρο των κερδών στις τελευταίες τέσσερις φορολογικές χρήσεις μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 και όχι τρεις όπως αναφερόταν προηγουμένως.

Η συνεισφορά αλληλεγγύης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για:
α) μέτρα οικονομικής στήριξης για την ανάπτυξη της ενεργειακής αυτονομίας της Ένωσης.
β) μέτρα οικονομικής στήριξης για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
γ) μέτρα οικονομικής στήριξης ιδίως για τα ευάλωτα νοικοκυριά, για τον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών ενέργειας και
δ) μέτρα οικονομικής στήριξης για τη στήριξη επιχειρήσεων σε βιομηχανίες έντασης ενέργειας.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν μέρος των εσόδων από την προσωρινή συνεισφορά αλληλεγγύης στην κοινή χρηματοδότηση.

Πλαφόν στη ηλεκτροπαραγωγή

Ο κανονισμός αναφέρει συγκεκριμένους όρους για το πλαφόν στην ηλεκτροπαραγωγή και υπογραμμίζει ότι το επίπεδο στο οποίο καθορίζεται το ανώτατο όριο των εσόδων δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των παραγωγών στους οποίους εφαρμόζεται, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να ανακτούν το επενδυτικό και λειτουργικό τους κόστος και θα πρέπει να διατηρεί και να παρέχει κίνητρα για μελλοντικές επενδύσεις στην ικανότητα που απαιτείται για απελευθερωμένο και αξιόπιστο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τον κανονισμό ένα πλαφόν στα 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα αποτελεί επίπεδο πολύ υψηλότερο από τις αρχικές προσδοκίες της αγοράς.

Παράλληλα, το πλαφόν θα πρέπει να τεθεί στα έσοδα των παραγωγών από την αγορά και όχι στα συνολικά τους έσοδα από την παραγωγή ηλεκτρισμού, όπως τα feed-in premium, ενώ εξαιρούνται από το πλαφόν υφιστάμενες ή μελλοντικές συμφωνίες προμήθειας ηλεκτρισμού, ΡΡΑ, είτε για πράσινη ενέργεια, είτε για άλλες μορφές ενέργειας, ή forward hedges.