Βουλή: Επιφυλάξεις και ενστάσεις στη διερεύνηση του τρόπου αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων

19/02/2021, 22:50
Βουλή: Επιφυλάξεις και ενστάσεις στη διερεύνηση του τρόπου αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων

Τα "κόκκινα" δάνεια και οι τρόποι αντιμετώπισής τους ήταν το βασικό θέμα συζήτησης της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής την Παρασκευή. 

Στη συζήτηση την οποία προκάλεσε το ΚΙΝΑΛ, τοποθετήθηκαν αρχικά ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας τόνισε ότι δρομολογείται το αμέσως επόμενο διάστημα πρόγραμμα επιδότησης δόσεων επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες ανάλογο του "Γέφυρα" που επιδοτεί δόσεις ενήμερων και μη δανείων συνδεδεμένων με την πρώτη κατοικία. Όπως είπε στο νέο πρόγραμμα ,επιλέξιμες θα είναι μεσαίες μικρές, πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επιχειρηματιών, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία και πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια επιλεξιμότητας.

Ειδικότερα αναφερόμενος στην Bad Bank ο Χρήστος Σταικούρας, λαμβάνοντας υπ όψη και την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος ανέφερε: Η Κυβέρνηση, με την αξιοποίηση διεθνών συμβούλων, εξετάζει και αξιολογεί την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος. Πρόταση για τη δημιουργία μιας εταιρίας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (bad bank), η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση ενός ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων, προβλέποντας και την αντιμετώπιση του ζητήματος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.

Η αξιολόγηση γίνεται με γνώμονα την ανάλυση κόστους – οφέλους για πολίτες, Δημόσιο και τράπεζες, τηρώντας και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Την ίδια αξιολόγηση κάνουν αυτή την περίοδο τραπεζικά ιδρύματα, φορείς και θεσμοί, χωρίς κανείς – μέχρι σήμερα – να την έχει ολοκληρώσει."

Γιάννης Στουρνάρας (διοικητής της ΤτΕ)

Από την πλευρά του ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας επισήμανε: "Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προτείνει στην Κυβέρνηση τη σύσταση Εταιρείας Διαχείρισης Ενεργητικού (AMC) στην οποία θα μεταβιβαστούν ΜΕΔ στην καθαρή λογιστική τους αξία, τα οποία στη συνέχεια θα τιτλοποιηθούν σε όρους αγοράς.Το ελληνικό δημόσιο θα προσφέρει την εγγύησή του ώστε να καλυφθεί η διαφορά μεταξύ της αξίας μεταβίβασης και της εκτιμώμενης αγοραίας αξίας.

  • Το κόστος της συναλλαγής θα το επωμιστούν σε βάθος χρόνου οι τράπεζες, όχι το δημόσιο και ο έλληνας φορολογούμενος. Για την παροχή της εγγύησης, το κράτος θα εισπράξει προμήθεια από τις τράπεζες, οι οποίες επιπρόσθετα θα καταβάλουν ειδικό φόρο (πλέον της φορολογίας εισοδήματος), ουσιαστικά μία αμοιβή εισόδου στο σχήμα (entry fee) σε βάθος πενταετίας. Η εν λόγω φορολογία, θα καταβάλλεται σε μετρητά και σε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Το ελληνικό δημόσιο θα διατηρήσει το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη από υψηλότερες του αναμενομένου ανακτήσεις δανείων, μέσω διακράτησης του μεγαλύτερου μέρους των τίτλων κατώτερης διαβάθμισης (super junior).
  • Η μεταβίβαση ΜΕΔ στην καθαρή λογιστική τους αξία στην εταιρεία διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού παρέχει κίνητρα στις τράπεζες που έχουν υψηλότερους δείκτες κάλυψης ΜΕΔ με προβλέψεις.
  • Παράλληλα η διενέργεια τιτλοποιήσεων, σε πραγματικούς όρους αγοράς, αναμένεται ότι θα αυξήσει τη ρευστότητα των τραπεζών, θα ενισχύσει σημαντικά την οργανική τους κερδοφορία και, κυρίως, θα βελτιώσει την ποιότητα των εποπτικών τους κεφαλαίων.
  • Η προτεινόμενη εταιρεία διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού δεν θα λειτουργεί ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (servicer), αλλά θα αξιοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (servicers) ώστε να προκύψει ένα σχήμα λιτό, απόλυτα λειτουργικό και χωρίς ιδιαίτερες πολυπλοκότητες ως προς τη σύσταση και λειτουργία του.
  • Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης ΜΕΔ όπως αυτό προτείνεται από την ΤτΕ, επιτυγχάνει συντονισμό και διαφάνεια στο συνολικό πλαίσιο αξιοποίησης σημαντικού παραγωγικού δυναμικού. Στόχος δεν πρέπει να είναι μόνο η μείωση των δεικτών ΜΕΔ των τραπεζών, αλλά και η εξυγίανση του ιδιωτικού χρέους συνολικά.
  • Για την επεξεργασία της πρότασης, η ΤτΕ συνεργάστηκε με 3 συμβουλευτικές εταιρείες διεθνούς εμβέλειας και έχει διασφαλίσει ότι η πρόταση είναι άρτια σε σχέση με ζητήματα λογιστικής και εποπτικής από-αναγνώρισης αλλά και θεμάτων κρατικής βοήθειας (State Aid).
  • Η πρόταση της ΤτΕ έχει παρουσιαστεί στους θεσμούς αλλά και σε σημαντικό αριθμό παραγόντων της αγοράς με ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσω ότι η σύσταση Εταιρείας Διαχείρισης Ενεργητικού έχει αποδειχθεί αποτελεσματική λύση σε χώρες όπου την εφάρμοσαν στο παρελθόν. Ταυτόχρονα, όπως φαίνεται στην πρόσφατη ανακοίνωση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Δεκεμβρίου 2020, η σύσταση Εταιρείας Διαχείρισης Ενεργητικού (είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο) είναι μια πρόταση πολιτικής υπέρ της οποίας τάσσονται οι ευρωπαϊκές αρχές και η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε γρήγορη εξυγίανση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών.

Γιωργος Ζαββός: Ενστάσεις για την πρόταση της ΤτΕ περί Bad Bank

Στην σημασία του προγράμματος «Ηρακλής» για το τραπεζικό σύστημα ,και κυρίως στο πρόγραμμα «Ηρακλης 2» αναφέρθηκε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός.Σε ότι αφορά την πρόταση Στουρνάρα για την ίδρυση Bad Bank, ο υφυπουργός τόνισε ότι πρέπει να αναλυθούν διεξοδικά όλες οι παράμετροι.

Για το πρόγραμμα "Ηρακλής ο κ. Ζαββός τόνισε ότι εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία. Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν, ήδη, ενταχθεί στον «Ηρακλή» μέσα σε ένα χρόνο μετά την υιοθέτησή του. Δηλαδή, μέσα σε δώδεκα/δεκατρείς μήνες συντελέστηκε μείωση «κόκκινων δανείων» που όταν ολοκληρωθούν οι συναλλαγές θα ανέρχεται σε 32 δισεκατομμύρια ευρώ ,ποσοστό δηλαδή πάνω από 40% του συνόλου των «κόκκινων δανείων».

Ο «Ηρακλής», πρόσθεσε ο κ. Ζαββός αποτελεί μια καινοτόμο λύση της αγοράς γιατί αντλεί τους πόρους από τους επενδυτές που αγοράζουν τα «κόκκινα δάνεια» χωρίς κανένα κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο. Απαλλάσσει τις τράπεζες από τα «κόκκινα δάνεια» και μπορούν πια να προβούν στην αναγκαία πιστωτική επέκταση, να δώσουν με άλλα λόγια δάνεια στην πραγματική οικονομία και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Λόγω του «Ηρακλή», οι τράπεζες ανακτούν και πάλι τη δυνατότητα να διοχετεύουν κεφάλαια σε νέες υγιείς επιχειρήσεις, κεφάλαια που κρατούσαν ακινητοποιημένα λόγω των προβλέψεων που είναι αναγκασμένες να έχουν για τα «κόκκινα δάνεια».

Επομένως, ο «Ηρακλής» συμβάλλει και στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας καθώς και οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να έχουν ευχερέστερη πρόσβαση στα τραπεζικά προϊόντα. Ο «Ηρακλής» όμως, είναι ένας μηχανισμός, όπως το εξηγήσαμε και παλαιότερα. Δίνει τη δυνατότητα και στους servicers να κάνουν μεγάλες ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες. Παράλληλα όμως, είναι ένας μηχανισμός, ο οποίος εξαναγκάζει τις τράπεζες να «κυνηγήσουν τους μπαταχτσήδες» και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

. Όπως ανέφερε ο υπουργός, ετοιμάζουμε την παράταση του «Ηρακλή 2», η οποία αποτελεί ειλημμένη κυβερνητική απόφαση και δέσμευση του Υπουργού Οικονομικών στο Eurogroup του Νοεμβρίου, όπου δόθηκαν και τα εύσημα τότε στην Ελληνική Κυβέρνηση, λόγω της σημαντικής μείωσης, της δραστικής μείωσης, των κόκκινων δανείων. Αποσκοπούμε με την παράταση του «Ηρακλή 2» σε ένα πλαίσιο τιτλοποιήσεων της τάξης των 32 δισεκατομμυρίων. Τι θα σημάνει αυτό, στο τέλος της μέρας, δηλαδή τι θα σημάνει στους 18 επόμενους μήνες; Έχοντας μειώσει κατά 32 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτή τη στιγμή, τα κόκκινα δάνεια και με 32 δισεκατομμύρια ευρώ στη δεύτερη φάση, κατεβάζουμε το επίπεδο των κόκκινων δανείων σε μονοψήφια νούμερα και προσεγγίζουμε σημαντικά το επίπεδο του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

Bad Bank

Σε ό,τι αφορά την Bad Bank ο κ. Ζαββός επεσήμανε ότι "είμαστε πάντα πολύ ανοιχτοί σε οποιεσδήποτε προτάσεις και ιδιαίτερα όταν έρχονται από ένα τέτοιο σημαντικό ίδρυμα, όπως είναι η ΤτΕ ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να βελτιώσουμε πάντα την κατάσταση. Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, βλέπουμε οποιαδήποτε πρόταση κάτω από το πρίσμα ορισμένων κριτηρίων, τα οποία έχουν προκύψει από την πρακτική με την οποία αντιμετωπίσαμε μέχρι σήμερα τα θέματα των κόκκινων δανείων. Άρα, κάθε πρόταση πρέπει να εξετάζεται ως προς πρώτον σε ποιο βαθμό είναι αναγκαία, που σημαίνει το αν υπάρχει, αυτό που λένε οι οικονομολόγοι market failure. Δηλαδή, δουλεύουν οι αγορές ή δεν δουλεύουν; Στα κόκκινα δάνεια ξέρουμε πολύ καλά, ότι αυτή τη στιγμή οι αγορές όχι μόνο δουλεύουν, αλλά είναι στο φουλ των μηχανών και ψάχνουν ακριβώς για επενδύσεις. Παράδειγμα απλό, η Ιταλία, μόνο ένα χρόνο έπειτα από την έναρξη του προγράμματος τιτλοποιήσεών της, την περίοδο 2017 – 2018, μπόρεσε να αντλήσει 200 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές, για να καθαρίσει μεγάλο κομμάτι των κόκκινων δανείων τους.

Το δεύτερο θέμα, που αξίζει και βλέπουμε πάντα, είναι σε ποιο βαθμό οποιαδήποτε πρόταση έχει μια δημοσιονομική επίπτωση.Δηλαδή, αν χτυπάει τον φορολογούμενο και επίσης, σε ποιο βαθμό υπάρχει κάποια εποπτική επίπτωση.Δηλαδή, αν χτυπάει και σε ποιο βαθμό, στα κεφάλαια των τραπεζών. Το τρίτο θέμα είναι, αν οποιαδήποτε πρόταση - και αυτό είναι το πιο κρίσιμο, πιθανόν - είναι συμβατή με τους υπάρχοντες κανόνες και ισχύοντες κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Το τέταρτο είναι, αν η οποιαδήποτε πρόταση είναι συμβατή πλήρως, με το υπάρχον σχήμα - σχέδιο του Ηρακλή.

Θα ήθελα μόνο να μπω στην αναφορά που έκανε ο Διοικητής στην πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής και για την πληροφόρηση όλων των βουλευτών, μιλάμε για την ανακοίνωση στις 16/12/2020. Μιλάμε, για ένα θέμα τεχνικά πολύ δύσκολο και δεν θα αδικήσουμε κανέναν, αν πουν αυτή τη στιγμή ότι σε όλο το θέμα των σκέψεων αυτών, των προτάσεων γενικά, όπως του Ηρακλή και της πρότασης της Τράπεζας της Ελλάδος, πρέπει να αναλυθούν διεξοδικά όλες οι διάφοροι παράμετροι, κατέληξε ο κ. Ζαββός.

Γιώργος Χατζηνικολάου (πρόεδρος ΕΕΤ): Πρέπει να εξεταστούν όλες οι διαστάσεις της Bad Bank

Yπάρχουν διαστάσεις για την Bad Bank που πρέπει να εξεταστούν και το έργο αυτό ανατέθηκε σε σύμβουλο, ανέφερε στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της ΕΕΤ Γιώργος Χατζηνικολάου.

Η πρόταση της ΤτΕ για τη δημιουργία εταιρείας διαχείρισης ενεργητικού, επεσήμανε ο κ. Χατζηνικολάου είναι ευπρόσδεκτη καθώς διακρίνεται από σημαντικά στοιχεία καινοτομίας που επιτρέπουν, πέρα από τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, και την καλύτερη διαχείριση και της αναβαλλόμενης φορολογίας, ωστόσο, υπάρχουν διαστάσεις της πρότασης αυτής που χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση και πιθανές εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μιας και δεν υπάρχει προηγούμενο, όπως με τον Ηρακλή.
Γι’ αυτό τον λόγο, στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και ύστερα από το αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών να διατυπώσουμε τις παρατηρήσεις μας, βρισκόμαστε στη διαδικασία λεπτομερούς ανάλυσης της πρότασης της ΤτΕ, με την βοήθεια ειδικού εξωτερικού συμβούλου.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ σε ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει ότι το θέμα των bad bank, είναι ήδη μέρος του ευρωπαϊκού διαλόγου.
Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, συζητήθηκε το θέμα. Και έχω στα χέρια μου ένα πιο πρόσφατο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Σεπτέμβριος 2020), που εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο αυτές οι εταιρείες διαχείρισης ενεργητικών να ασχοληθούν ειδικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που προκάλεσε, πανευρωπαϊκά, η πανδημία.
Και τούτο διότι η εκτίμησή τους είναι ότι η πανδημία ενδέχεται να τριπλασιάσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ευρώπη συνολικά.
Άρα χρειαζόμαστε όλα τα όπλα για να αντιμετωπίσουμε την πιθανή αυτή αύξηση, η οποία όμως στη χώρα μας φαίνεται να είναι σχετικά μικρή και σε κάθε περίπτωση διαχειρίσιμη, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε έως σήμερα.
Όλες οι λύσεις επομένως είναι ευπρόσδεκτες, αλλά πρέπει να αναλυθούν και να συζητηθούν, προκειμένου να αυξήσουμε τα οικονομικά και νομικά μας εργαλεία και λύσεις, ώστε σύντομα ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων να αποτελεί οριστικά παρελθόν.

Αναστάσιος Πανούσης (πρόεδρος Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις) : Ναι στις βιώσιμες λύσεις - Όχι σε πλειστηριασμούς

Μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα τα κόκκινα δάνεια, ο Πρόεδρος των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, Αναστάσιος Πανούσης τόνισε:

«Ρόλος μας είναι να βρίσκουμε λύσεις για τα δάνεια ύψους 100 δισ. που διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή συνολικά οι Εταιρείες Διαχείρισης. Ένα μη εξυπηρετούμενο δάνειο είναι ένα πρόβλημα και η επιδίωξή μας είναι να βρούμε τρόπο να εξυπηρετηθεί, βιώσιμα και μακροπρόθεσμα. Γιατί; Επειδή αυτό είναι και η επαγγελματική μας υποχρέωση αλλά και το οικονομικό μας όφελος. Τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως οι πλειστηριασμοί είναι μόνο η έσχατη λύση. Δεν θέλουμε να φτάνουμε εκεί και δεν είναι προς το συμφέρον κανενός – ούτε το δικό μας αφού είναι λύσεις κοστοβόρες και χρονοβόρες. Το έχουμε αποδείξει άλλωστε στην πράξη. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, οι Εταιρείες Διαχείρισης–Μέλη της Ένωσης προχώρησαν σε περισσότερες από 75.000 ρυθμίσεις δανείων, ύψους πάνω από €2 δισ. σε χαρτοφυλάκια εκτός τραπεζικών ισολογισμών, δίνοντας σε χιλιάδες δανειολήπτες λύσεις που περιλαμβάνουν και άφεση χρέους. Συνεργαζόμαστε με τις τράπεζες ουσιαστικά. Ολοκληρώσαμε ένα μεγάλο πλήθος ρυθμίσεων για δάνεια που παραμένουν εντός τραπεζικών ισολογισμών, εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους. Με τις ρυθμίσεις, τις αναστολές πληρωμών και τα προγράμματα ήπιας επανέναρξης των πληρωμών στηρίζουμε εκείνους που δοκιμάστηκαν από την πανδημία ώστε να προσαρμοστούν σταδιακά και να αποφύγουμε τα προβλήματα της αιφνίδιας αύξησης των υποχρεώσεων, πρόβλημα γνωστό ως “cliff effect” », τόνισε ο Πρόεδρος της ΕΕΑΔΑΔΠ.

Όπως είπε ο κ. Πανούσης αρχίζει να επιβεβαιώνεται και στη χώρα μας ότι οι εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης δανείων φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα για όλους: τους οφειλέτες, τους ιδιοκτήτες των δανείων, το τραπεζικό σύστημα και την οικονομία συνολικά. Και ότι η παρουσία τους έχει εξυγιαντικό χαρακτήρα, ευνοούν την ανάπτυξη, βοηθούν τις τράπεζες να παίξουν το δικό τους διακριτό ρόλο και ενισχύουν την οικονομία.

Μιχάλης Κατρίνης (κονοβουλευτικός εκπρόσωπος ΚΙΝΑΛ)

Υπέρ της Bad Bank τάχθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης. Σε ερώτησή του προς την κυβέρνηση για την απελευθέρωση των πλειστηριασμών από την 1η Ιουνίου κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κατρίνης που σημείωσε οτι «το 40% των στεγαστικών και 32% των επιχειρηματικών δανείων στις τράπεζες είναι ‘’κόκκινα’’ με το ποσοστό στις πολύ μικρές επιχειρήσεις να φτάνει το 55%. Ένα στα τρία δάνεια που τέθηκαν σε αναστολή βρίσκονται στην κατηγορία αυξημένου πιστωτικού κινδύνου. Αν αθροίσουμε και αυτά που είναι στα funds, η εικόνα είναι πολύ χειρότερη».

Μιλώντας στη Βουλή, ο κ. Κατρίνης επισήμανε πως «έγιναν 160.000 αιτήσεις και επιδοτήθηκαν κατά 90% εξυπηρετούμενα δάνεια. Το 1/3 των δανείων σε αναστολή θα επιδοτηθούν από τη ΓΕΦΥΡΑ. Τα ‘’κόκκινα’’ δάνεια δε διευκολύνθηκαν να ενταχθούν, ενώ μαθαίνουμε ότι αποκλείονται τα ‘’κόκκινα’’ επιχειρηματικά δάνεια από τη ΓΕΦΥΡΑ 2».

Καθώς, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι χρειάζονται ρευστότητα, αναστολές, βιώσιμες ρυθμίσεις και επιδότηση δόσεων για να επιβιώσουν και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ο κ. Κατρίνης υπογραμμίζει πως «οι τράπεζες-με την ανοχή της κυβέρνησης-θέτουν πολύ αυστηρά κριτήρια χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα να αποκλείεται το 95% των ενεργών επιχειρηματικών ΑΦΜ της χώρας. 30.000 έχουν πιστοληπτική ικανότητα σε σύνολο 830.000 ενεργών επιχειρηματικών ΑΦΜ».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ τόνισε πως «θεωρούμε ότι η πρόταση για bad bank βρίσκεται πιο κοντά στο συμφέρον του Έλληνα φορολογούμενου και σίγουρα πιο κοντά στη δική μας πρόταση, αν και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν τραπεζοκεντρική αλλά στόχευε στη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την προστασία των νοικοκυριών» και τόνισε πως «εδώ και 14 μήνες έχουμε το μοντέλο του ‘’Ηρακλή’’ με μία μόλις τιτλοποίηση 7,6 δισ. ευρώ, ενώ χρειάστηκαν 10 μήνες για να τεθεί σε ισχύ η εγγύηση του Δημοσίου».