Υψηλότερη απόδοση για την Alpha στην ΑΜΚ με χαμηλότερη τιμή

02/06/2021, 10:07
Υψηλότερη απόδοση για την Alpha στην ΑΜΚ με χαμηλότερη τιμή

Υψηλότερη απόδοση θα έχει η μετοχή της Alpha bank εάν η τιμή διάθεσης της μετοχής είναι χαμηλότερη από το 1 ευρώ, σύμφωνα με την Eurobank Equities.

Με αυτό τον τρόπο δίδεται χώρος να κερδίσουν οι νέοι μέτοχοι, έτσι το ερώτημα είναι εάν η Alpha bank θα επιλέξει παράλληλα να διευρύνει το ποσό της αύξησης κεφαλαίου.

Ειδικότερα, η Eurobank Equities διατυπώνει τις ευοίωνες εκτιμήσεις της για την απόδοση της επικείμενης ΑΜΚ της Alpha Bank για τους νέους μετόχους τοποθετώντας την στο 21% ακόμα και αν η ΑΜΚ γίνει στο Ευρώ 1,10, με την απόδοση να ανεβαίνει στο 29%, 38% και 48% αν η τιμή της αύξησης πέσει χαμηλότερα στα Ευρώ 1,00, Ευρώ 0,90 και Ευρώ 0,80 αντιστοίχως.

Σημειωτέων ότι για τον υπολογισμό της απόδοσης η χρηματιστηριακή δίνει στόχο για τον δείκτη τιμής προς ιδία ενσώματα κεφάλαια (PTBV) στο 0,54x, αρκετά πάνω από τα επίπεδα που διαπραγματεύεται η μετοχή σήμερα προσαρμοσμένη για την ΑΜΚ.