Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 200 επενδυτές

10/06/2021, 10:57
Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 200 επενδυτές

Υπερκάλυψη σχεδόν τέσσερις φορές πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς για το ομόλογο Additional Tier 1 καθώς συγκέντρωσε προσφορές ύψους 2,25  δισ. ευρώ με το επιτόκιο να κλείνει πριν από λίγο στο βιβλίο προσφορών στο 8,75%. 

Η τράπεζα τελικά θα αντλήσει 600 εκατ. ευρώ έναντι 300-400 ευρώ που ζητούσε αρχικά.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ομολόγων, το ποσό των 600 εκατ. ευρώ, η σύνθεση των επενδυτών του βιβλίου (πάνω απο 200 επενδυτές), αλλά και η πτώση κατά 50 μονάδες του αρχικού επιτοκίου αποτελούν μια επιτυχημένη συναλλαγή, τηρουμένων των αναλογιών.

Η αρχική καθοδήγηση του επιτοκίου του ομολόγου ξεκίνησε μεταξύ 9%-9,25%.

Μετά τις επτά το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των ομολόγων.