Εφοδος της Κεφαλαιαγοράς σε χρηματιστηριακή

29/09/2021, 11:04
Εφοδος της Κεφαλαιαγοράς σε χρηματιστηριακή

Εφοδος πραγματοποιήθηκε σε μη αδειοδοτημένη εταιρεία από την Κεφαλαιαγορά η οποία χρησιμοποιούσε και άλλα “δίκτυα” για να προσελκύσει πελάτες.

Τελικώς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άνοιξε τα γραφεία με την συνδρομή της αστυνομίας.

Η υπόθεση φαίνεται ότι θα έχει ουρά και θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα.