Μικτή η εικόνα των αποτελεσμάτων του ΟΛΠ

29/09/2021, 11:06
Μικτή η εικόνα των αποτελεσμάτων του ΟΛΠ

Μικτή η εικόνα των αποτελεσμάτων. Στα θετικά στοιχεία, η εταιρεία γύρισε σε καθαρό ταμείο.

Στα αρνητικά, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 50,7% σε ετήσια βάση λόγω της αύξησης των αμοιβών προσωπικού και τρίτων, των παροχών τρίτων και των προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις.

Επίσης, οι ελεύθερες ταμειακές ροές υποχώρησαν κατά 66.4% σε ετήσια βάση λόγω της αύξησης των επενδύσεων.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα €72.0εκ. (+8,3% σε ετήσια βάση), το μικτό κέρδος στα €33,4εκ. (+11,7%), τα έξοδα στα €13.1εκ. (+50,7%), τα λειτουργικά κέρδη στα €31,3εκ. (+0.8%) και τα καθαρά κέρδη στα €15.1εκ. (-2,8%).

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €4.6εκ. λόγω της αύξησης των επενδύσεων στα €14,3εκ. Από €3,5εκ. πέρυσι. Τέλος, το καθαρό ταμείο διαμορφώθηκε στα €2,9εκ.