ΕΛΠΕ: Σε €1,4 δισ. η αξία του κλάδου διύλισης

14/10/2021, 09:47
ΕΛΠΕ: Σε €1,4 δισ. η αξία του κλάδου διύλισης

Σε 1,4 δισ. ευρώ εκτίμησε η Grant Thornton την αναπροσαρμοσμένη καθαρή αξία του κλάδου διύλισης των Ελληνικών Πετρελαίων, στο πλαίσιο της απόσχισης του και της δημιουργίας της εταιρείας συμμετοχών.

Ο όμιλος των ΕΛ.ΠΕ, όμως, διαθέτει μια σειρά από συμμετοχές (Εκο Εμπορία, Εκο διεθνείς συμμετοχές, παραχωρήσεις, Δεπα Εμπορίας, κοινή εταιρεία με Edison ) κι όλα πρέπει να προσμετρηθούν από τους επενδυτές.

Σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης της ελεγκτικής εταιρείας η εύλογη αξία στοιχείων ενεργητικού ανήλθε σε 5,9 δις. ευρώ ενω η εύλογη αξία υποχρεώσεων ανήλθε σε 4,4 δισ. ευρώ.

Η αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση του Κλάδου ανέρχεται σε 1,45 δις, από τα οποία ποσό 153,99 εκατ. ευρώ αφορά φορολογικά αποθεματικά και προβλέψεις τα οποία σχημάτισε η Διασπώμενη και σχετίζονται με τον Κλάδο όπως ορίζεται στο Σχέδιο Διάσπασης («ΣΔ»), κατ’ εφαρμογή των άρθρων 57 και 59 – 74 του Ν.4601/2019 και του άρθρου 52 Ν.4172/2013 και θα εισφερθούν στην Επωφελούμενη.