Δίχως το δικαίωμα του κουπονιού οι ομολογίες του ΟΠΑΠ

22/10/2021, 11:23
Δίχως το δικαίωμα του κουπονιού οι ομολογίες του ΟΠΑΠ

Οι ομολογίες της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 2ου τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων περιόδου είναι €10.675/ομολογία και έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2.10% ετησίως.

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου του κοινού ομολογιακού δανείου για τη δεύτερη περίοδο
εκτοκισμού είναι η Τρίτη 26.10.2021 και η καταβολή των οφειλόμενων τόκων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27.10.21.