Τράπεζα Πειραιώς: Άντλησε 500 εκατ. ευρώ

29/10/2021, 11:01
Τράπεζα Πειραιώς: Άντλησε 500 εκατ. ευρώ

Η Τράπεζα Πειραιώς άντλησε 500 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης Πράσινου Ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας με κουπόνι 3,875%.

Οι τίτλοι είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Τα κεφάλαια από την έκδοση θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση του «πράσινου» χαρτοφυλακίου ύψους 1.7 δισ. ευρώ.