Αxia: Επιτυχής συναλλαγή με HIG capital

29/12/2021, 10:53
Αxia: Επιτυχής συναλλαγή με HIG capital

Μια ακόμα επιτυχή συναλλαγή πρόσθεσε στο ενεργητικό της, η Αxia Ventures καθώς ολοκλήρωσε την πώληση των κόκκινων δανείων της Κυπριώτης πρός το αμερικανικό fund Ηig Capital.

Eιδικότερα, η Εurobank και ηΤράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσαν επιτυχώς την πώληση των δανειακών τους ανοιγμάτων στη Γ. Κυπριώτης & Υιοί Α.Ε. (η «Εταιρεία») σε κεφάλαια που διαχειρίζεται η H.I.G. Capital.

H AXIA Ventures Group («AXIA») ενήργησε ως Exclusive Financial Advisor των Τραπεζών σε σχέση με τη συναλλαγή. Η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς ανέθεσαν στην Αχια να ενεργήσει ως exclusive financial advisor σε σχέση με τον εντοπισμό πιθανού επενδυτή για την απόκτηση των δανειακών τους ανοιγμάτων στην Εταιρεία.

Η AXIA ανέπτυξε και εφάρμοσε μια ανταγωνιστική διαδικασία δύο σταδίων και προσέγγισε αρκετούς θεσμικούς επενδυτές με ισχυρό ιστορικό σε παρόμοιες συναλλαγές.

Το συνολικό ύψος των δανειακών ανοιγμάτων των Τραπεζών ανήλθε σε σχεδόν €135 εκατομμύρια φέροντας εξασφαλίσεις επί των ξενοδοχειακών ακινήτων. Η Εταιρεία κατέχει και λειτουργεί ένα συγκρότημα 3 τετράστερων και 2 πεντάστερων ξενοδοχειακών μονάδων στο νησί της Κω, συνολικής χωρητικότητας άνω των 1.500 κλειδιών.

Παρά το ξέσπασμα του Covid που προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στον κλάδο του τουρισμού και αναψυχής παγκοσμίως καθώς και την απόρριψη της αίτησης των Τραπεζών για ειδική διαχείριση της Εταιρείας από τα αρμόδια δικαστήρια, η διαδικασία πώλησης ολοκληρώθηκε με επιτυχία με την επιλογή της H.I.G. Capital από τις Τράπεζες ως προτιμητέος επενδυτής.

Μέσω αυτής της διαδικασίας πώλησης, οι Τράπεζες κατάφεραν να διαθέσουν με επιτυχία ένα από τα μεγαλύτερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν στον κλάδο του ελληνικού τουρισμού, πραγματοποιώντας παράλληλα υψηλές ανακτήσεις.