Ο μποναμάς του Ε. Μυτιληναίου πρός τα στελέχη

30/12/2021, 10:08
Ο μποναμάς του Ε. Μυτιληναίου πρός τα στελέχη

Η νέα χρονιά θα ξεκινήσει καλύτερα για 13 στελέχη της Μυτιληναίος στα οποία, σε εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής συνέλευσης των μετόχων θα μοιραστούν 239.000 μετοχές, αξίας 3,5 εκατ. ευρώ (15,5 ευρώ).

Πρόκειται για την α’ φάση του προγράμματος καθώς συνολικά θα διατεθούν 2,7 εκατ. ίδιες μετοχές σε 100 στελέχη της εταιρείας.

Οι ως άνω ίδιες μετοχές είχαν αποκτηθεί από 01.06.2020 έως 22.12.2021, με μέση τιμή κτήσης €10,4665 ανά μετοχή, στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της MYTILINEOS, το οποίο εγκρίθηκε από την από 27.03.2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 7.672.494 ίδιες μετοχές, ποσοστό 5,3695% του συνόλου των μετοχών της.