Εξαγορά από την Coca - Cola

14/01/2022, 10:24
Εξαγορά από την Coca - Cola

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά περίπου του 52,7% της Coca Cola Bottlingof Egypt από την MBL έναντι 304 εκατ. ευρώ. 

Η συναλλαγή περιλαμβάνει την πιθανή απόκτηση από την Εταιρεία στην ίδια τιμή ανά μετοχή επιπλέον 2,8% μεριδίου από ορισμένους άλλους μετόχους μειοψηφίας.