ΟΛΠ: Προτεινόμενο μέρισμα €0,63 και φημολογία για Ε. Μαρινάκη

19/04/2022, 09:27
ΟΛΠ: Προτεινόμενο μέρισμα €0,63 και φημολογία για Ε. Μαρινάκη

Η εταιρεία παρά τις σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας παρουσίασε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της, κατέγραψε την υψηλότερη κερδοφορία στην ιστορία της.

Οι συνεχείς επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Λιμένος Πειραιώς και η συντονισμένη επιχειρηματική λειτουργία οδήγησαν σε νέες υψηλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης.

Συγκεκριμένα, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, η διακίνηση οχημάτων και η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη παρουσίασαν αξιοσημείωτες αυξήσεις, ταυτόχρονα με τη σημαντική ανάκαμψη του τομέα της κρουαζιέρας.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 154,2 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 49,2 εκατ. ευρώ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε 36,8 εκατ. ευρώ.

Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανήλθε σε €0,63 αυξημένο κατά 57,5% σε σχέση με το 2020 (€0,40).

Εν τω μεταξύ το τελευταίο διάστημα οι πληροφορίες για την απόκτηση από τον κ. Ε. Μαρινάκη ποσοστού έως 10% των μετοχών έδωσαν ώθηση σε μια μετοχή η οποία δεν εμφανίζει ιδιαίτερη εμπορευσιμότητα.

Από την πλευρά του εφοπλιστή θα πρόκειται για μια κίνηση η οποία ενδέχεται να έχει πολλαπλούς στόχους.