Όμιλος Quest: Αρχίζει ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος υποτροφιών "Mind the code", για εκμάθηση κώδικα

26/10/2021, 21:00
Όμιλος Quest: Αρχίζει ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος υποτροφιών