Το δημόσιο συμφέρον βασικός παράγων στην ΑΜΚ της Πειραιώς

30/03/2021, 19:09
Το δημόσιο συμφέρον βασικός παράγων στην ΑΜΚ της  Πειραιώς

Πρωταρχική αποστολή του ΤΧΣ είναι η διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο πλαίσιο του δημοσίου συμφέροντος.Αυτό τόνισαν πηγές προσκείμενες στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αναφερόμενες στο θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι η αποστολή αυτή εξυπηρετείται πλήρως με τις αποφάσεις που θα ληφθούν σχετικά με την συμμετοχή του ΤΧΣ στην ΑΜΚ της Πειραιώς, συμπληρώνοντας ότι και στην περίπτωση αυτή, θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε να πληρούνται τα κριτήρια ορθής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων και στήριξης της αξίας του χαρτοφυλακίου του Ταμείου, αλλά και να επιταχυνθούν οι προσπάθειες μετασχηματισμού και ενδυνάμωσης της τράπεζας.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσαν οι ίδιοι κύκλοι, το Ταμείο παρακολουθεί το δημόσιο διάλογο, ακούει όλες τις απόψεις που εκφράζονται και θα λάβει τις αποφάσεις του με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Υπενθυμίσαν, δε, ότι το Ταμείο παραμένει αρωγός στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και με την ανεξαρτησία του ενισχύει τη δυναμική των συστημικών τραπεζών να λειτουργήσουν ως μοχλός στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.