Επίθεση Alpha Bank στα «κόκκινα» δάνεια με νέα τιτλοποίηση

14/04/2021, 08:50
Επίθεση Alpha Bank στα «κόκκινα» δάνεια με νέα τιτλοποίηση

Με πιο επιθετικές κινήσεις και νέα τιτλοποίηση η Alpha Bank στοχεύει να περιορίσει τα «κόκκινα» δάνεια σε μονοψήφιο ποσοστό, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022.

Μάλιστα τις επόμενες μέρες η τράπεζα θα ενημερώσει τον Ευρωπαίο επόπτη –SSM- για το αναθεωρημένο πλάνο μείωσης των καθυστερούμενων οφειλών.

Την ίδια ώρα η αγορά προεξοφλεί ότι η Διοίκηση Ψάλτη θα προχωρήσει και σε νέα τιτλοποίηση «κόκκινων» δανείων, ή θα ενισχύσει το ύψος της τιτλοποίησης Cosmos που ανακοινώθηκε με τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2020 πριν από 20 ημέρες.

Όπως είναι γνωστό η τράπεζα σχεδιάζει την τιτλοποίηση Cosmos, ύψους 2 δις ευρώ, που περιλαμβάνει 50% μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, 22% καταναλωτικά, 23% μικρά επαγγελματικά και 5% μεγάλα επιχειρηματικά.

Και ταυτόχρονα έχει βάλει μπροστά –και ήδη κάνει παρουσιάσεις- πωλήσεις δύο πακέτων δανείων σε Ελλάδα και Κύπρο. Το πακέτο Orbit, ύψους 900 εκατ ευρώ με «κόκκινα» καταναλωτικά και το Project Sky, ύψους 400 εκατ ευρώ που περιλαμβάνει 48% στεγαστικά, 45% επιχειρηματικά και 4% καταναλωτικά δάνεια.

Η αγορά εκτιμά –λαμβάνοντας υπόψη και τις εκθέσεις ξένων οίκων- ότι η τράπεζα θα σχεδιάσει και νέα τιτλοποίηση ή θα ενισχύσει το ύψος της Cosmos, στα 3 ή 3,5 δις ευρώ.

Η διαδικασία σύμφωνα με την τράπεζα για τις πωλήσεις των πακέτων με τα προβληματικά δάνεια προχωρά ταχύτατα, και συνεχίζονται οι παρουσιάσεις σε ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Στην τελευταία παρουσίαση συμμετείχαν διαχειριστές από περισσότερα από 20 ξένα μεγάλα χαρτοφυλάκια, όπως Robeco, Jo Hambro, Algebris , NN Investments, Moore Capital, State Street και άλλα, το ενδιαφέρον των οποίων επικεντρώθηκε:

  1. Στις κινήσεις της τράπεζας να μειώσει τα προβληματικά δάνεια, χωρίς να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και διατηρώντας τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην περιοχή του 17%.
  2. Στο νέο και περισσότερο επιθετικό πλάνο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα καταθέσει η Alpha Bank στις εποπτικές αρχές τέλος Απριλίου, με νέες συναλλαγές NPEs και περαιτέρω χρήση του Ηρακλή 2.
  3. Στις προοπτικές κερδοφορίας της τράπεζας, καθώς με τη μείωση των προβλέψεων, τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους μετά την πώληση της CEPAL και την «απελευθέρωση» από τα έξοδα λειτουργίας της πλατφόρμας διαχείρισης NPEs αλλά και με την ενίσχυση των εσόδων λόγω της αυξητικής τάσης των χορηγήσεων, ιδίως στον επιχειρηματικό τομέα, ο αρχικός στόχος περί απόδοσης κεφαλαίων περί του 9% ήτοι κέρδη 500 εκατ. ετησίως, δύναται να ενισχυθεί περαιτέρω και να ξεπεράσει το 10% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.