ΤτΕ: Πρεμιέρα για τον «κόμβο καινοτομίας»

02/06/2021, 15:29
ΤτΕ: Πρεμιέρα για τον «κόμβο καινοτομίας»

Την έναρξη λειτουργίας του Προστατευμένου Κανονιστικού Περιβάλλοντος της Τράπεζας της Ελλάδος (Regulatory Sandbox) κήρυξε σήμερα σε ειδική διαδικτυακή εκδήλωση ο διοικητής της ΤτΕ κ. Γ. Στουρνάρας.

Το Regulatory Sandbox θα δώσει σε εποπτευόμενες FinTech επιχειρήσεις τη δυνατότητα να δοκιμάσουν καινοτόμες λύσεις σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Έτσι, θα αποτελέσει έναν επιπλέον κινητήριο μοχλό -σε συνέχεια της δημιουργίας του Innovation Hub- για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία και την καινοτομία στην Ελλάδα. Επιπλέον, το Regulatory Sandbox θα διευκολύνει τη διάθεση καινοτόμων λύσεων, διασφαλίζοντας τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Παράλληλα, μέσω του Regulatory Sandbox, η Τράπεζα της Ελλάδος θα έχει την ευκαιρία να αντλήσει γνώσεις σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καινοτομίες και να επικαιροποιήσει ανάλογα την κανονιστική και εποπτική της προσέγγιση.

Το Regulatory Sandbox, στην αρχική του μορφή, θα απευθύνεται αποκλειστικά σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις και θα καλύπτει υπηρεσίες που έχουν λάβει την άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος.

Μελλοντικός στόχος της ΤτΕ, όπως είπε ο κ. Στουρνάρας, είναι το πεδίο εφαρμογής του Regulatory Sandbox να επεκταθεί, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα και σε μη αδειοδοτημένες επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα να δοκιμάσουν τις καινοτόμες λύσεις τους. Επόμενη έκδοση του Regulatory Sandbox θα μπορούσε να επεκταθεί και σε ιδρύματα που εδρεύουν σε άλλο κράτος- μέλος της ΕΕ και διαθέτουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την εποπτική αρχή στο κράτος μέλος προέλευσης.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ολοκλήρωση του συνέβαλαν με τεχνική υποστήριξη η EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης,) της οποίας η επικεφαλής για την Ελλάδα και την Κύπρο, Andreea Moraru, απηύθυνε χαιρετισμό στη σημερινή παρουσίαση του έργου. Επίσης, μεταξύ άλλων συμμετείχαν ο Mario Nava, γενικός διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Σταυρούλα Καμπουρίδου, διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ και σύμβουλος διοίκησης της ΤτΕ κ.ά.

Μιλώντας στη εκδήλωση ο κ. Στουρνάρας ανέφερε: Η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί και θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον χώρο της καινοτομίας στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Το Regulatory Sandbox διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά λειτουργίας αντίστοιχων μηχανισμών σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Λιθουανίας, την Κεντρική Τράπεζα της οποίας είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στο σημερινό πάνελ. Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που παρακολουθούν την πρόοδο της χρηματοοικονομικής καινοτομίας και εξετάζουν αντίστοιχες κανονιστικές και εποπτικές εξελίξεις.