Επιχειρηματικό δάνειο ΜμΕ το 1 στα 2 που μπήκαν σε Moratoria

18/06/2021, 09:36
Επιχειρηματικό δάνειο ΜμΕ το 1 στα 2 που μπήκαν σε Moratoria

Το 1 στα 2 δάνεια που μπήκαν σε moratoria το 2020 ήταν επιχειρηματικά δάνεια  μικρομεσαίων  και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης και των καταλυμάτων.

Συνολικά στις τέσσερις συστημικές τράπεζες σε καθεστώς αναστολής δόσεων μπήκαν δάνεια ύψους 27,6 δις ευρώ από την έναρξη της πανδημίας μέχρι το τέλος του 2020, ενώ το υπόλοιπο αυτών των δανείων στο τέλος του 2020 ήταν 4,1 δισ ευρώ, καθώς η περίοδος αναστολής είχε λήξει για το 85% των δανείων πριν το τέλος του έτους, σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην Εκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που εδωσε χθες στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την ΤτΕ οι αναστολές πληρωμών αφορούσαν σε ποσοστό άνω του 80% εξυπηρετούμενα δάνεια. Το 53% ήταν δάνεια προς επιχειρήσεις (κυρίως προς μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

Αναφορικά με τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους κατανέμονταν τα δάνεια σε αναστολή πληρωμών ήταν κυρίως οι κλάδοι της εστίασης και παροχής καταλυμάτων (45%), των μεταφορών (13%), του εμπορίου (11%), των υπηρεσιών ακίνητης περιουσίας (9%) και της μεταποίησης (6%).

Στην Εκθεση της ΤτΕ υπογραμμίζεται ακόμα πως «η οριστική και εκκαθαρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (DTC), η οποία με στοιχεία τέλους 2020 ανέρχεται σε 53% των εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών, αναμένεται να αυξηθεί εάν δεν ληφθούν μέτρα».

Και αυτό επειδή «κατά την υλοποίηση των τιτλοποιήσεων με σκοπό την ελάφρυνση των ισολογισμών από τα ΜΕΔ χρησιμοποιούνται κεφάλαια για την κάλυψη των ζημιών, με αποτέλεσμα να ενισχύεται συνολικά το ποσοστό της φορολογικής απαίτησης ως ποσοστό των εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών».

Η ΤτΕ αναφέρει πως ο λόγος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων «παραμένει ιδιαίτερα υψηλός, πολλαπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ αναμένεται η καταγραφή νέων ΜΕΔ με τη σταδιακή άρση των μέτρων προστασίας των δανειοληπτών και των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης κατά τη διάρκεια του 2021».

Και υπογραμμίζει: Συμπερασματικά, καθίσταται σαφές ότι ενέργειες και πρωτοβουλίες για τη θωράκιση του τραπεζικού συστήματος, που περιλαμβάνουν τον άμεσο υπολογισμό των επιπτώσεων της πανδημίας στους ισολογισμούς των τραπεζών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των εποπτικών αρχών, την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών για την αποτελεσματική διαχείριση των νέων ΜΕΔ, καθώς και αποφάσεις ενίσχυσης των κεφαλαίων, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η γρήγορη επαναφορά σε μία νέα κανονικότητα στη μετά την πανδημία εποχή απαιτεί την ενεργό συνδρομή του τραπεζικού συστήματος, το οποίο θα πρέπει να είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει ομαλά την πραγματική οικονομία, επιτελώντας τη διαμεσολαβητική του λειτουργία».