Eurobank: Με αύξηση της καθαρής κερδοφορίας κατά 10,7% έκλεισε το Α' εξάμηνο 2021

31/08/2021, 18:24
Eurobank: Με αύξηση της καθαρής κερδοφορίας κατά 10,7% έκλεισε το Α' εξάμηνο 2021

Αυξημένη κατά 10,7% ήταν η καθαρή κερδοφορία της Eurobank για το πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, 

Ειδικότερα τα καθαρά κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 195 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά κέρδη διεθνών δραστηριοτήτων να διαμορφώνονται στα 73 εκατ.ευρώ.

Ο όμιλος της Eurobank ακόμη εμφάνισε: Ενίσχυση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 2,4% έναντι του Α΄ εξαμήνου 2020 σε €446 εκατ.ευρώ, δείκτη NPEs 7,3% pro-forma για την τιτλοποίηση "Mexico", δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 63,3%, αυξημένος κατά 140 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση.

ακόμη, εμφάνισε: Νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα €3,4 δισ. το Α΄ εξάμηνο 2021, αύξηση καταθέσεων πελατών κατά €2,4δισ. το Α΄ εξάμηνο 2021, δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 15,6% και δείκτης CET1 13,2% καθώς και ενίσχυση της παρουσίας στο εξωτερικό μέσω της συμφωνίας συγχώνευσης της Eurobank Beograd με τη Direktna Bank στη Σερβία και απόκτησης ποσοστού 12,6% στην Ελληνική Τράπεζα στην Κύπρο.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα καταγράφηκε και η επιτυχής ολοκλήρωση άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (Stress Test): Απομείωση δείκτη Fully Loaded CET1 κατά 433μ.β. στο τέλος του 2023, από τις χαμηλότερες μεταξύ των Ευρωπαϊκών τραπεζών.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Φωκίων Καραβίας δήλωσε: "Οι οικονομίες παγκοσμίως έχουν προσαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό στα νέα δεδομένα της πανδημίας. Παρά την εξάπλωση της μετάλλαξης "δέλτα", το οικονομικό κλίμα παραμένει θετικό, όπως φαίνεται από τους δείκτες εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας. Οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα συνεχίζουν να αυξάνονται, οι τιμές των ακινήτων κινούνται ανοδικά και η εξυγίανση των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών προχωρεί με ταχείς ρυθμούς. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις επιταχύνονται σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας και η οικονομική δραστηριότητα ανακάμπτει. Ο τουρισμός στην Ελλάδα ξεπέρασε τις προσδοκίες και η εκτίμηση για τα έσοδα του 2021 είναι ότι θα ξεπεράσουν το 50% των αντίστοιχων του 2019. Η ισχυρή ανάπτυξη διαφαίνεται ότι θα επεκταθεί στην περίοδο 2021-2026, για την οποία αναμένουμε μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,5%-4,0%, υποστηριζόμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Η Eurobank είναι έτοιμη να αξιοποιήσει αυτή την συγκυρία, να παράσχει χρηματοδότηση και να υποστηρίξει τους πελάτες της

Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο οδήγησε σε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Συνεχίσαμε τη χρηματοδότηση της οικονομίας με νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους 3,4 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους και αυξήσαμε τα βασικά έσοδα προ προβλέψεων, με αιχμή τα έσοδα από προμήθειες. Η εξυγίανση του ισολογισμού συνεχίστηκε, με τα αποτελέσματα να είναι καλύτερα των προσδοκιών και το σχηματισμό των NPEs να είναι αρνητικός. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2021, με διακριτή τη συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων.

Συνεχίζουμε να επιτυγχάνουμε τους στόχους που έχουμε θέσει: η κερδοφορία είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες μας, ο δείκτης NPEs πέφτει σε μονοψήφιο ποσοστό, κοντά στο 8%, μέχρι το τέλος του έτους και η κεφαλαιακή μας θέση θα ενισχυθεί περαιτέρω, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο.

Παράλληλα, ανακοινώσαμε δύο συμφωνίες για την ενίσχυση της παρουσίας μας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου: στη Σερβία με τη συγχώνευση της θυγατρικής μας με την Direktna Bank και στην Κύπρο με την απόκτηση του 12,6% της Ελληνικής Τράπεζας. Θα συνεχίσουμε να διερευνούμε ευκαιρίες για περαιτέρω επέκταση, οργανική και μη, των δραστηριοτήτων μας στις βασικές μας αγορές.

Οι εκδηλώσεις κλιματικής αλλαγής καθιστούν άμεση την ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου πλέγματος κριτηρίων ESG σε όλες τις πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας. Τα κριτήρια ESG αποτελούν βασική συνιστώσα της επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, δεσμευθήκαμε για την ανάληψη σειράς κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων."