Στα "ανοιχτά μέτωπα" των τραπεζών εστιάζει η κυβέρνηση

13/09/2021, 08:02
Στα

Στα ανοικτά «μέτωπα» των τραπεζών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εστιάζουν το υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Στόχος είναι όλες οι αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους και να ψηφιστούν τα νομοσχέδια, καθώς αποτελούν εθνική δέσμευση.

Ο κ. Σταϊκούρας συνεχίζει τις εβδομαδιαίες συσκέψεις με τους επικεφαλής των τραπεζών, όπως και με στελέχη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το μεγάλο θέμα –αν και έχει διευθετηθεί σε σημαντικό βαθμό μέσα από το σχήμα «Ηρακλής»-, είναι τα «κόκκινα» δάνεια και κυρίως η διαχείριση των κορωνοδανείων. Το άλλο μείζον ζήτημα είναι να ανοίξει και πάλι η κάνουλα των χορηγήσεων λιανικής και φυσικά να χρηματοδοτηθούν τα επενδυτικά σχέδια και να αξιοποιηθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας.

Το τελευταίο τρίμηνο του 2021 θα πρέπει να ψηφιστούν σημαντικά νομοσχέδια που αφορούν μεταρρυθμίσεις σε τράπεζες και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και συγκεκριμένα:

Εκκρεμεί η ψήφιση της ρύθμισης για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών, που θα επιτρέψει στις τράπεζες –όπως έγινε και για τις τράπεζες του ευρωπαϊκού νότου-, να επιταχύνουν τις διαδικασίες για την εκκαθάριση των ισολογισμών τους από τα «κόκκινα» δάνεια, χωρίς το φόβο ότι θα χρειαστεί να καλύψουν τυχόν κεφαλαιακές απώλειες προχωρώντας αυξήσεις κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου. Και να εστιάσουν στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει δώσει το «πρασινο» φως, στο σχέδιο της ελληνικής πλευράς για τη ρύθμιση του αναβαλλόμενου φόρου (DTC). Και οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα μετακύλισης τυχόν μη συμψηφισθέντων ποσών χρεωστικής διαφοράς, λόγω μη επάρκειας φορολογικών κερδών σε μία χρήση, σε επόμενο φορολογικό έτος στο οποίο θα υπάρχει επάρκεια φορολογικών κερδών. Η μεταφορά αυτή θα μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε φορολογική χρήση εντός της 20ετούς περιόδου απόσβεσης που προβλέπουν οι διατάξεις για την απόσβεση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Να σημειωθεί ότι το ποσό της απόσβεσης παραμένει στο 1/20ό των συνολικών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ετησίως.

Σε στάδιο διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς βρίσκεται και η ολοκλήρωση των αλλαγών για το νέο ρόλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τη στρατηγική αποεπένδυσής του από τις τράπεζες, προκειμένου το νομοσχέδιο να ψηφιστεί μέχρι το τέλος του έτους.

Μέχρι το τέλος του 2021 θα πρέπει να έχει ψηφιστεί και το νομοσχέδιο για την Κεφαλαιαγορά, που αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Εισάγει κανόνες προληπτικής και κατασταλτικής εποπτείας προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η αξιοπιστία της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς, όσο και η προστασία των επενδυτών.