Ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση NPEs "Sunrise I" της Πειραιώς Financial Holdings

20/09/2021, 21:32
Ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση NPEs

Σε συνέχεια σχετικών προηγούμενων ανακοινώσεων, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ("PFH") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων "Sunrise I”, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους €7,2 δισ., ολοκληρώθηκε.

Για την παραπάνω ενέργεια, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία προς το επενδυτικο κοινό έγινε η λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων.