Ελένη Βρεττού: Το Ταμείο Ανάκαμψης θα ωθήσει τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση του ESG

07/12/2021, 21:27
Ελένη Βρεττού: Το Ταμείο Ανάκαμψης θα ωθήσει τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση του ESG

To Ταμείο Ανάκαμψης θα δώσει περαιτέρω ώθηση στις επιχειρήσεις, ειδικά στις μικρότερες, για την υιοθέτηση των αρχών του ESG, μέσω των οποίων προωθείται η βιώσιμη ανάπτυξη, τόνισε η κυρία Ελένη Βρεττού, Ανώτερη Γενική Διευθύντρια, Επικεφαλής του Corporate & Ιnvestment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, μιλώντας στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου «Redefining Growth for a Sustainable and Inclusive Future».

Στη συζήτηση με θέμα «Green Financing: The ESG Criteria» που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, η κυρία Βρεττού αναφέρθηκε στο διαφορετικό βαθμό ανταπόκρισης που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με την αναγκαία μετάβαση προς την υιοθέτηση αρχών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης. Καθώς απαιτείται ένας ελάχιστος χρόνος εξοικείωσης των επιχειρήσεων, ακόμη και σε σχέση με το τι σημαίνει το ESG για τις ίδιες σε βραχυπρόθεσμη και σε μακροπρόθεσμη βάση, οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: οι μεγαλύτερες που είναι εισηγμένες ή έχουν ομόλογα εισηγμένα σε χρηματιστήριο, έχουν νιώσει την ανάγκη για γρηγορότερη μετάβαση λόγω των επενδυτών που έχουν, ενώ οι μεγαλύτερες από τις μεσαίες επιχειρήσεις που τώρα κάνουν τη μετάβασή τους, ενημερώνονται, μαθαίνουν, στρέφονται στην Τράπεζα για καθοδήγηση, και πραγματικά τα οικονομικά κίνητρα που προσφέρει η Πειραιώς μέσω των δανειακών συμβάσεων, τους ωθούν να επισπεύσουν τη μετάβασή τους, επισημαίνει η Επικεφαλής του Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι πολύ μικρές εταιρείες είναι ακόμη επιφυλακτικές και αναμένεται ότι την απαραίτητη ώθηση θα δώσει το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλοι κοινοτικοί πόροι που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση ενώ υπάρχουν ήδη προγράμματα όπως το Εξοικονομώ -Επιχειρώ που δίνουν οικονομικά κίνητρα, σημείωσε η κυρία Βρεττού.

Όπως πάντως τόνισε, «κάθε φορά που η Τράπεζα έχει ανακοινώσει μια χρηματοδότηση συνδεδεμένη με δείκτες αειφορίας, σε μικρομεσαίες δηλαδή επιχειρήσεις, ή ναυτιλιακές ή παλαιότερα στη βιομηχανία και τις ΑΠΕ, είχαμε καταιγισμό τηλεφωνημάτων από πελάτες μας που ρωτούν και θέλουν να μάθουν περισσότερα, με στόχο να είναι η δική τους η επόμενη εταιρεία που θα συνεργαστεί μαζί μας σε αυτό το πλαίσιο, και αυτό εμένα μου δίνει ελπίδα ότι όντως βοηθάμε ουσιαστικά την ανάπτυξη, παράλληλα με την περιβαλλοντική συνείδηση, έχοντας ήδη ξεχωρίσει ως Τράπεζα σε αυτό». Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που προχώρησε στην παροχή χρηματοδοτήσεων με ESG χαρακτηριστικά και ρήτρες περιβαλλοντικής αειφορίας σε κλάδους, από την ενέργεια και τη βιομηχανία μέχρι και πρόσφατα τη ναυτιλία, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δέσμευσή της στην προώθηση της κυκλικής βιώσιμης οικονομίας.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πράσινο ομόλογο ύψους 500 εκ. ευρώ που εξέδωσε πρόσφατα η Τράπεζα Πειραιώς, η κυρία Βρεττού σημείωσε ότι τα πράσινα ομόλογα αποτελούν μια πολύ καλή ευκαιρία, τόσο για επενδυτές όσο και για τους εκδότες να προάγουν την υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη. Από τη δοκιμαστική έκδοση το 2007 που έκανε η European Investment Bank, η συγκεκριμένη αγορά αναμένεται να φθάσει το 1 τρισ.ευρώ στο τέλος του έτους, με πρόσφατο ορόσημο την έκδοση από την Ε.Ε. ύψους 14 δισ. ευρώ, και με αυξανόμενη συμμετοχή τραπεζών και επιχειρήσεων, καθώς και επενδυτών από όλο τον κόσμο.

«Το πρόσφατο ομόλογο που εξέδωσε η Τράπεζα Πειραιώς ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη έκδοση με ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον από επενδυτές, όπως φάνηκε από τις συνολικές εντολές που ξεπέρασαν τα 850 εκ. ευρώ και περισσότερους από 70 επενδυτές. Αυτή η επιτυχία μας ωθεί να επιταχύνουμε και να ενισχύσουμε τις ενέργειές μας για την υλοποίηση της κλιματικής στρατηγικής μας», είπε η κυρία Βρεττού, υπογραμμίζοντας ότι για την Πειραιώς αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής να εστιάσει σε πράσινες χρηματοδοτήσεις, βοηθώντας στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, τους εθνικούς στόχους μέχρι το 2030 και την απολιγνιτοποίηση της χώρας.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της αγοράς στη χρηματοδότηση των ΑΠΕ, έχοντας χρηματοδοτήσει περίπου 40% της εγκατεστημένης ισχύος της χώρας, με χαρτοφυλάκιο που προσεγγίζει τα 3 δισ. ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι επενδύσεις που είναι στο συμβατικό στάδιο τώρα και δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί.

Έχουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, σύμφωνα με το οποίο μέχρι το 2023 θα έχουμε ενσωματώσει πλήρως τα περιβαλλοντικά ρίσκα ως γνώμονα αποφάσεων και ως μέτρηση σε όλες τις λειτουργίες και προς αυτό το σκοπό, έχουν γίνει θεσμικές αλλαγές με τη συμμετοχή όλων των μονάδων της Τράπεζας και με συστηματική παρακολούθηση όλων των σχετικών δεικτών, τόνισε η κυρία Βρεττού και υπογράμμισε ότι για την Τράπεζα Πειραιώς, δεν πρόκειται για εποπτική υποχρέωση, αλλά για επιθυμία και μονόδρομο για το μέλλον μας.

«Έχουμε ως ζητούμενο να αλλάξουμε την κουλτούρα της Τράπεζας και μέσω αυτής και των πελατών μας και να μετασχηματιστούμε όλοι προκειμένου να επιδιώκουμε συνειδητά να προάγουμε την περιβαλλοντική ευαισθησία και να αποστρεφόμαστε ο,τιδήποτε είναι επιβαρυντικό για το περιβάλλον», υπογράμμισε.