Ανθεκτικότερες οι ελληνικές τράπεζες

11/01/2022, 10:33
Ανθεκτικότερες οι ελληνικές τράπεζες

Δώδεκα μήνες για να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους έχουν οι ελληνικές τράπεζες που το 2023 θα πρέπει να αποδείξουν την ανθεκτικότητα τους στο δυσμενές σενάριο του stress test.

Παράλληλα θα πρέπει να παρακολουθούν άγρυπνα την επίπτωση της πανδημικής κρίσης σε ότι αφορά τη δημιουργία νέων «κόκκινων» δανείων.

Χθες το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο 1ο Δελτίο του για το 2022, σημειώνει ότι στην περσινή άσκηση αντοχής οι ελληνικές τράπεζες ήταν ανθεκτικότερες σε σχέση με την άσκηση του 2018, ωστόσο παραμένουν σχετικά λιγότερο κεφαλαιοποιημένες συγκρινόμενες με τις ευρωπαϊκές.

Και ότι έχουν ακόμα δρόμο μπροστά τους για να καλύψουν και τη διαφορά σε ότι έχει να κάνει με τους δείκτες των προβληματικών δανείων καθώς βρίσκονται πάνω από το 10% με τον μέσο όρο της ευρωζώνης στο 2,3%.

Εν όψει λοιπό των stress test του 2023 το ΤΧΣ αναφέρει πως οι τράπεζες θα πρέπει:

1) μειώσουν περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων τους, πλησιάζοντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης,

2) παρακολουθώντας στενά τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19

3) και διασφαλίζοντας προσαρμοσμένα έναντι του κινδύνου πιστοδοτικά κριτήρια στα πλαίσια της προβλεπόμενης σημαντικής πιστωτικής τους επέκτασης,

4) ενισχύσουν και να διαφοροποιήσουν γεωγραφικά τα συνολικά τους έσοδα εστιάζοντας στα έσοδα από προμήθειες, στον απόηχο των καθοδικών πιέσεων στα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω της σημαντικής απομόχλευσης από την πώληση των ΜΕΑ, και

5) διερευνήσουν πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού για την περαιτέρω ενίσχυση της διαχείρισης των κινδύνων τους και τη βελτίωση της λειτουργικής τους αποτελεσματικότητας.

Και καθώς στόχος για τις ελληνικές τράπεζες είναι να περιορίσουν σε μονοψήφιο ποσοστό τα προβληματικά δάνεια, η Τράπεζα της Ελλάδος από την πλευρά της ζητά να είναι προσεκτικές καθώς «το μέγεθος της επίπτωσης της πανδημίας, το οποίο δεν μπορεί ακόμη να ποσοτικοποιηθεί, εκτιμάται ότι θα εκδηλωθεί με κάποια υστέρηση, δηλαδή μετά την πλήρη άρση των μέτρων στήριξης της οικονομίας.

Για το λόγο αυτό, οι τράπεζες θα πρέπει να επανεξετάζουν συνεχώς την επάρκεια των προβλέψεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου, να ενισχύσουν τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για ενδεχόμενη αθέτηση πληρωμής δανείων».