Εθνική Τράπεζα για 5ετές ομόλογο: Συμμετείχαν τουλάχιστον 100 θεσμικοί επενδυτές

16/11/2022, 15:18
Εθνική Τράπεζα για 5ετές ομόλογο: Συμμετείχαν τουλάχιστον 100 θεσμικοί επενδυτές

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Εθνική Τράπεζα την τοποθέτηση του senior preferred ομολόγου

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Εθνική Τράπεζα την τοποθέτηση του senior preferred ομολόγου στην αγορά, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με τοκομερίδιο 7,25% και απόδοση 7,5%.

Το ομόλογο έχει πενταετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα τέσσερα έτη.

Η έκδοση αποτελεί μέρος της ενίσχυσης των Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.

Επενδυτικό ενδιαφέρον με συμμετοχή πάνω από 100 θεσμικών επενδυτών

Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους πάνω από €1,1 δισ. με τη συμμετοχή πάνω από 100 θεσμικών επενδυτών, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

Το 60% του ποσού της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρεία επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική Τράπεζα και στις προοπτικές τηςελληνικής οικονομίας. Οι BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών.

Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.