JP Morgan: Overweight για τράπεζες - Τι είπαν οι Έλληνες τραπεζίτες

27/01/2023, 12:42
JP Morgan: Overweight για τράπεζες - Τι είπαν οι Έλληνες τραπεζίτες

Overweight για τις ελληνικές τράπεζες δηλώνει η JP Morgan

Overweight για τις ελληνικές τράπεζες δηλώνει η JP Morgan, η οποία παρουσιάζει τα συμπεράσματά της μετά τις επαφές της με τους Έλληνες τραπεζίτες στην Αθήνα.

«Οι πρόσφατες συναντήσεις μας στην Αθήνα με τράπεζες, επιχειρήσεις, κυβερνητικούς αξιωματούχους, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και εμπειρογνώμονες του κλάδου επιβεβαίωσαν την πεποίθησή μας για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές», αναφέρει σε έκθεσή της η αμερικανική επενδυτική τράπεζα.

Το μήνυμα ήταν εποικοδομητικό, καθώς οι οικονομικοί δείκτες σηματοδοτούν μια σχετικά ζωηρή προοπτική για το 2023, ενώ οι τράπεζες βλέπουν υψηλότερες αποδόσεις (ROTE) νωρίτερα, συνέχιση της ανατιμολόγησης των δανείων, επιτόκια στις καταθέσεις σε πολύ χαμηλά επίπεδα και δεν έχουν ενδείξεις επιδείνωσης της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού.

«Εμείς επιστρέφουμε με τη θετική μας άποψη για τις ελληνικές τράπεζες εντός του μεσοπρόθεσμου ορίζοντα: με σχετικά ευνοϊκά μακροοικονομικά στοιχεία, καθαρότερους ισολογισμούς, καλή ανάπτυξη, υψηλή επιτοκιακή μόχλευση, υψηλή ενοποίηση της αγοράς, καθώς και δυνατότητες επιστροφής κεφαλαίου. Συστήνουμε overweight και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Υπήρξε γενική αναγνώριση ότι οι επερχόμενες εκλογές ενέχουν κινδύνους αβεβαιότητας βραχυπρόθεσμα, αλλά αισθανθήκαμε ότι οι τοπικοί συμμετέχοντες βλέπουν μάλλον περιορισμένο κίνδυνο μακροπρόθεσμης διαταραχής», αναφέρουν οι αναλυτές.

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ήταν πρόθυμοι να τονίσουν ότι η οικονομική ανάπτυξη ξεπερνά σταθερά τις προσδοκίες τα τελευταία τρία χρόνια, η ανεργία έχει μειωθεί στο 11,4% και το χρέος προς το ΑΕΠ προσεγγίζει το 170%, εν μέρει υποβοηθούμενο από τη δυναμική του πληθωρισμού. Το 2023 φαίνεται πιο δύσκολο αλλά υπήρξε consensus για ανάπτυξη στο εύρος 1,5%-1,8%.

Εκλογές

«Ένας βασικός κίνδυνος για τις μετοχές φέτος, κατά την άποψή μας, είναι οι επερχόμενες εκλογές και οι αβεβαιότητες που τις περιβάλλουν. Τα μέλη της αντιπολίτευσης που συναντήσαμε τόνισαν μεταξύ άλλων ότι προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση των ανισοτήτων καθώς και η βελτίωση της διακυβέρνησης και η διαφάνεια, συνεχίζοντας παράλληλα την ατζέντα που είναι προσανατολισμένη στην ανάπτυξη.

Μέχρι στιγμής, έχουν εκταμιευθεί κεφάλαια ύψους 11 δισ. ευρώ στην Ελλάδα σε επιχορηγήσεις και δάνεια (από το συνολικό κονδύλιο των 32 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2026). Το συνολικό ύψος των επενδύσεων που έχουν συναφθεί έχει φθάσει µέχρι σήμερα τα 3,2 δισ. ευρώ. Συνολικά, η πρόοδος είναι ενθαρρυντική και µε τις εκταμιεύσεις να επιταχύνονται το β’ εξάμηνο, αναμένει πιο ορατή συμβολή στις πιστώσεις των τραπεζών μέσα στο έτος».

Επιτόκια

Τα περιθώρια επιτοκίων για τα νέα εμπορικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε 2,8% τον Οκτώβριο, ελαφρώς χαμηλότερα από το 3,2% που ήταν ο μέσος όρος το 9μηνο του 2022, αλλά ακόμη εμφανώς υψηλότερα από το επίπεδο του 1,3% για την Ευρωζώνη και το 1,0%/1,3%/2,2% για Ιταλία/Ισπανία/Πορτογαλία. Για το 90% των δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο η ανατιμολόγηση των δανείων πραγματοποιήθηκε όπως προβλέπεται.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει πραγματική αύξηση του κόστους των καταθέσεων παρά τα εμφανώς υψηλότερα επιτόκια. Το μικτό κόστος καταθέσεων στην Ελλάδα είχε αυξηθεί μόνο κατά 4 μ.β. από τον Οκτώβριο, παρά την αύξηση του Euribor 3m κατά περίπου 200 μ.β. Οι τράπεζες σηματοδοτούν ότι δεν προτίθενται να εμπλακούν σε επιθετική τιμολόγηση για να αυξήσουν τις αγορές καταθέσεων. Παρ’ όλα αυτά, οι τράπεζες αναμένουν υψηλότερες πιέσεις στο κόστος χρηματοδότησης αυτή τη χρονιά, καθώς οι καταθέσεις με τα υψηλότερα επιτόκια θα αυξηθούν και οι πελάτες θα αρχίσουν να μετακινούνται από καταθέσεις όψεως σε προθεσμιακές καταθέσεις.

Οι τράπεζες εξακολουθούν να μη βλέπουν σημάδια επιδείνωσης των δανείων τους στα βιβλία τους, συμπεριλαμβανομένων των πιο εύθραυστων δανείων που έχουν εκχωρηθεί, με τα πρώτα μηνύματα να παραμένουν ενθαρρυντικά μέχρι στιγμής. Παρ’ όλα αυτά, το κόστος κινδύνου θα παραμείνει πιθανότατα αυξημένο το 2023. Ένας διαχειριστής μη εξυπηρετούμενων δανείων που συνάντησε η JPM τόνισε ότι η συμπεριφορά πληρωμών είχε βελτιωθεί ενώ, συμπεριλαμβανομένου του νέου πλαισίου πτώχευσης, έχει αρχίσει να μειώνεται το διαρθρωτικό κόστος είσπραξης.

Μερίσματα

Ενδεχομένως το μεγαλύτερο μήνυμα της επιστροφής των ελληνικών τραπεζών στην κανονικότητα είναι οι αποφάσεις της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας να καταβάλουν ένα μικρό μέρισμα από τα κέρδη 2022. Η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς θα ακολουθήσουν αργότερα. Με τους δείκτες NPE να πλησιάζουν τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους και τα κεφαλαιακά επίπεδα να φαίνονται υγιή, αυτό παραμένει ένα ρεαλιστικό σενάριο, αν και εξακολουθεί να υπόκειται στις συζητήσεις και την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών και περισσότερη σαφήνεια αναμένεται έως τον Απρίλιο/Μάιο, σημειώνει η JP Morgan.