Τράπεζα Πειραιώς: Παράταση έως 21 Απριλίου στη Δημόσια Πρόταση για τη MIG

31/03/2023, 12:41
Τράπεζα Πειραιώς: Παράταση έως 21 Απριλίου στη Δημόσια Πρόταση για τη MIG

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε παράταση έως 21 Απριλίου στη Δημόσια Πρόταση για τη MIG

Παράταση έως 21 Απριλίου στη Δημόσια Πρόταση για τη MIG ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ο «Προτείνων») ανακοινώνει ότι η περίοδος αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», η οποία ξεκίνησε την 24η Φεβρουαρίου 2023 και επρόκειτο να εκπνεύσει την 7η Απριλίου 2023, παρατείνεται κατά δύο (2) εβδομάδες και μέχρι και την 21η Απριλίου 2023.

Η παράταση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη συνεδρίασή του της 30 Μαρτίου 2023.