Σενάρια για συγχώνευση Εθνικής - Πειραιώς!

05/01/2019, 23:30
1

Οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών που ενδεχομένως να προκύψουν, σε συνδυασμό με την προώθηση επίλυσης του ζητήματος των κόκκινων δανείων, επαναφέρουν τα σενάρια συγχώνευσης τραπεζικών ιδρυμάτων. Είναι γνωστή, άλλωστε, η ηλεκτρονική επιστολή που απέστειλε προς τις διοικήσεις των τραπεζών Άλφα και Πειραιώς ο Αμερικανός μέτοχος και των δύο Πόλσον, ο οποίος καλούσε τα πιστωτικά ιδρύματα σε συγχώνευση προκειμένου να ενισχυθούν πιστοληπτικά και να μη χρειαστεί ο ίδιος και οι άλλοι ιδιώτες μέτοχοι να βάλουν προσωπικά χρήματα σε επικείμενη αύξηση κεφαλαίου.

Βεβαίως, η προσπάθεια αυτή ναυάγησε εν τη γενέσει, καθώς και οι δύο διοικήσεις των τραπεζών ήταν αντίθετες, ενώ παράλληλα η έκθεσή τους σε κόκκινα δάνεια δεν βοηθούσε την προσπάθεια δεδομένου ότι η Άλφα έχει κάλυψη κόκκινων δανείων της τάξης του 42 τοις εκατό.

  • Η πρόταση οίκου αξιολόγησης προς το ΤΧΣ
Τις τελευταίες, ωστόσο, μέρες στην τραπεζική πιάτσα έχουν επανέλθει σενάρια συγχωνεύσεων, με ένα εξ αυτών να αφορά στην Εθνική με την Πειραιώς! Φημολογείται, μάλιστα, ότι η εκδοχή αυτή αφορά σε πρόταση προς το ΤΧΣ, που είναι, άλλωστε, και μεγαλομέτοχος, οίκων αξιολόγησης που συνεργάζονται με το τραπεζικό θεσμικό όργανο. Οι προτάσεις αυτές προτρέπουν το ΤΧΣ να προωθήσει μια λύση συγχώνευσης μεταξύ των δύο τραπεζών, πρώτον γιατί ουσιαστικά το Δημόσιο είναι ο μεγάλος μέτοχος της Εθνικής και δεύτερον διότι έχει μεγάλη κάλυψη κόκκινων δανείων πάνω του 66 τοις εκατό από διαγραφές επισφαλειών που έχει κάνει, γεγονός που θα ευνοούσε μια συγχώνευση με την Πειραιώς! Επομένως, εν αναμονή του νέου νόμου για τα κόκκινα δάνεια, τον οποίο επιμελείται ο Τσακαλώτος από κοινού με το πρώην στέλεχος του ΟΔΔΗΧ και νυν της JP Morgan Στέλλιο Παπαδόπουλο, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν και οι κατάλληλες διεργασίες με άξονα το ΤΧΣ, προκειμένου να εξετασθεί κατά πόσον μια συγχώνευση Εθνικής και Πειραιώς θα ήταν χρήσιμη και ενδεδειγμένη.

  • Η επανακρατικοποίηση και η εξυγίανση χαρτοφυλακίου, καταστημάτων και ανθρώπινου δυναμικού
Στην πράξη θα σήμαινε επανακρατικοποίηση των δύο τραπεζών σε μεγάλο βαθμό, κάτι που δεν θεωρείται κατ’ ανάγκην αρνητικό, καθώς τα νέα κεφάλαια θα τα έβαζε το κράτος και οι ιδιώτες μέτοχοι δεν θα χρειαζόταν να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Παράλληλα, μια συγχώνευση πέραν του ζητήματος των κόκκινων δανείων θα βοηθούσε ουσιαστικά στο ζήτημα της εξυγίανσης των δύο τραπεζικών ιδρυμάτων, τόσο σε επίπεδο πλεονάζοντος προσωπικού όσο και σε επίπεδο καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα.